Обучение по биофийдбек и методи за мозъчна стимулация

Дата: 2016-09-18

ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПСИХОТЕРАПИЯ, АСИСТИРАНИ ОТ БИОЛОГИЧНА ОБРАТНА ВРЪЗКА – БИОФИЙДБЕК. БАЗОВО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДИ ЗА БИОФИЙДБЕК И МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ ПРАКТИКАТА НА ПСИХОЛОГА И ПСИХОТЕРАПЕВТА

Еднодневно обучение

Дата на провеждане : 27.09.2016

Място на провеждане : град Пловдив, конферентна зала на хотел Интелкооп - www.intelcoop.bg/


Такса за участие: 120 лв., тел. за контакт: 0885 / 090 772

ПРОГРАМА

10.00 – 11.00 Въведение в обучението. Същност и психо-физиологични принципи на действие на биофийдбек методите. История на биофийдбек методите. Основни видове биофийдбек и техните терапевтични приложения.
 

11.00 – 11.15 Кафе пауза

 11.15 – 12.45   Психодиагностика с биофийдбек. Връзки и взаимно влияние между емоциите, автономната нервна система и стресогенните разстройства. Демонстриране и измерване на стрес реакциите в автономната нервна система. Идентифициране на физиологичния стил на реакция на стрес на клиента с биофийдбек. Типове нервна система спрямо реакциите на стрес теста. Избор на подходящи протоколи за биофийдбек тренинг съобразно типа нервна система на клиента.
 

12.45 – 13.45 Обедна почивка     
      

13.45 – 14.45 Основни видове биофийдбек и техните терапевтични приложения. Демонстрация на основни видове био и невро-фийдбек апаратура, софтуер и работата с тях. Демонстрация на работата с ЕМГ-биофийдбек, измерващ и трениращ регулацията на мускулните напрежения. Демонстрация на работата с КГР (кожен) – биофийдбек, измерващ и трениращ стрес реакциите в автономната нервна система.
 

14.45 – 15.00 Кафе пауза

15.00 – 16.00 Демонстрация на работата с респираторен и сърдечен биофийдбек, измерващи и трениращи баланса между енергоконсумиращите и енерговъзстановяващите процеси в автономната нервна система. Приложения при стресогенни разстройства.
 

16.00 – 17.00 Демонстрация на работата с ХЕГ(хемоенцефалографски)-неврофийдбек, измерващ и трениращ метаболитната активация на префронталната кора на мозъка. Приложения при проблеми, свързани с дефицит и слаб контрол върху вниманието, импулсивност, мигрени, неврологични разстройства.
 

17.00 – 18.00 Методи за неинвазивна мозъчна стимулация. Терапевтични приложения при ментални, психосоматични и неврологични разстройства . Практическа демонстрация на работата с апаратурата. Обобщение и въпроси.
 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е проектирано за постигането на две основни цели :


► Предоставяне на широка обща култура относно основни биофийдбек методи и техните терапевтични приложения с оглед на това всеки терапевт да развие критерии за ориентация в материята и способност да подбира най-подходящите биофийдбек интервенции съобразно практиката си и терапията на всеки конкретен пациент.

► Придобиване на общ поглед върху работата с различните апарати за биофийдбек и мозъчна стимулация. След обучението всеки участник ще може да направи избор относно небходимостта си от специализирано практическо обучение за овладяване работата с конкретен метод и софтуер. 
 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

 Презентации от обучението 
► Сертификат за успешно завършено обучение
► Селектирани статии на английски език с практически полезна информация относно терапевтичните приложения на различните биофийдбек методи
 

ВОДЕЩ НА ОБУЧЕНИЕТО: Радослав Щерев

Радослав Щерев е сертифициран специалист и обучaващ по невротехнологии за стимулация на мозъка и биофийдбек от Mind Alive – Канада. Пионер във въвеждането и внедряването на биофийдбек методи и апаратура за диагностика и редуциране на стреса в България от 2009 година. Консултира и обучава терапевти, изследователи, психолози и лекари по въвеждането на биофийдбек методите в контекста на тяхната работа. Биофийдбек консултант на психолозите от Национална служба охрана, Държавен онкологичен център - Пловдив, Държавно предприятие “Ръководство Въздушно Движение“ , психотерапевти на частна практика, логопеди и специалисти от държавните ресурсни центрове. Прилага терапевтично биофийдбек и мозъчна стимулация в екип с психотерапевт и логопед в терапията на деца и възрастни. Специалист с дългогодишни интереси в областта на приложната психо-физиология и невротехнологиите.
 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ И БИОФИЙДБЕК: 

► Какво е биофийдбек и какви са приложенията на тези методи ?

Аудио-визуална стимулация на мозъка

 

Количка

Количката е празна.