Новини

 Announcement: World Congress on Neurology and Neuroscience, October 28 – 30, 2019 Vienna, Austria

Дата: 14 Мар 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurology and Neuroscience deals with the molecular basis of biological activities between bio-molecules of a cell. It further includes the interactions between proteins, DNA and RNA and their biosynthesis, and the regulation of these interactions in human life. The meeting will anticipate contributions of all the experts from different disciplines of the subject including Neurogenetics, Cognitive Neurology, Geriatic Neurology, Neuro surgery, Neurological disorders, Neuro Pathology, Neuro Imaging, Neuro Immunology, Stem Cells approach for Neurological disorders and those in the fields of genetic research. The participants will also take part in discussions to discover how Neurons sense, process and integrate in complementary to environmental challenges. 

More info: pragmaticconclave.uk/Neurology-2019-vienna

Breathing+ Дихателни Игри - апарат за тренировка на дишането при деца с астма, заекване и възрастни с ХОББ и емфизем

Дата: 13 Ное 2018

С дихателен сензор апаратът измерва времетраенето на издишването. Трениращият управлява игри и анимации чрез удължаване на времетраенето на издишването. Тренировката с апарата превръща скучните дихателни упражнения в приятна дейност и:

- Редуцира задуха и астматичните пристъпи
- Удължава издишването и редуцира дихателната честота
- Подобрява вентилацията на дробовете и обмяната на газовете
- Поддържа дихателните пътища отворени по-дълго време
- Подобрява снабдяването с кислород

Подробно описание на апарата: 

brain-amigo.com/product/90/dihatelni-igri-breathing-aparat-i-softuer-za-dihatelen-biofiydbek-trening.html

SALIN Plus - апарат за солна дихателна терапия по време на сън. 

Дата: 13 Ное 2018

Salin Plus разпръсква солени микрокристални аерозоли в помещението по време на сън и пречиства въздуха. Употребата на апарата е полезна съпътстваща физикална терапия при астма, синузит, хрема, бронхит, вирусни инфекции, блокирани дихателни пътища. 

Действие на Salin Plus:

- Антибактериално и противовъзпалително
- Редуцира употребата на лекарства и инхалации
- Спомага за извеждането на излишните секрети от дихателните пътища
- Спомага за освобождаване на дихателните пътища

Подробно описание на апарата: 

brain-amigo.com/product/87/salin-plus-.html
 

Обучение по ХЕГ-неврофийдбек за психотерапевти и логопеди

Дата: 05 Окт 2016

ХЕГ-НЕВРОФИЙДБЕК – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА МЕТОДА ЗА ТРЕНИРОВКА НА МОЗЪЧНАТА АКТИВНОСТ НА ПРЕФРОНТАЛНАТА КОРА. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ХЕГ-НЕВРОФИЙДБЕК В ПРАКТИКАТА НА ПСИХОТЕРАПЕВТА, ЛОГОПЕДА И СПЕЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ

Еднодневно обучение, ориентирано към работата на психотерапевта, логопеда и специалния педагог

Дата на провеждане : 15.11.2016

Място на провеждане : град Пловдив, конферентна зала на хотел Интелкооп - www.intelcoop.bg/
 

Такса за участие: 120 лв. за работещи, 90 лв за студенти по психология и специална педагогика, тел. за контакт: 0885 / 090 772

 

КАКВО Е БИОФИЙДБЕК ?

Биофийдбек ( биологична обратна връзка ) е общото наименование на група от апаратни методи на приложната психо-физиология, които позволяват на човек да се научи да осъзнава и повлиява свои несъзнавани психо-физически процеси, за да подобри свето здраве или работоспособност. Биофийдбек методите се реализират чрез софтуер и хардуер за биологична обратна връзка, измерващи сигнали от тялото в реално време.

Биофийдбек методите тренират умения за саморегулация на сърдечния ритъм, дишането, мускулното напрежение, активността и възбудата на нервната система и други психо-физиологични процеси. Тренингът с биофийдбек развива умения за разпознаване и повлияване на телесните проявления на стреса, насочване и поддържане на концентрацията на вниманието, балансиране процесите на енергоконсумация и енерговъзстановяване в организма. Тренингът се провежда чрез атрактивни софтуерни игри, управлявани единствено от промените в измерваните сигнали от тялото.


ПРОГРАМА

10.00 – 11.00 Въведение в обучението. Същност и психо-физиологични принципи на действие на биофийдбек методите. История на биофийдбек методите. Основни видове биофийдбек и техните терапевтични приложения. Терапевтични приложения на ХЕГ-неврофийдбек при ментални и неврологични разстройства на здравето.


11.00 – 11.15 Кафе пауза

11.15 – 12.45 Методи за оценка и изследване на мозъчната активност – ЕЕГ и ядрено-магнитен резонанс и тяхната връзка с ХЕГ-неврофийдбек. Физиологични основи на ХЕГ-неврофийдбек. Функции на префронталната кора на мозъка и когнитивни смущения. Измерване на метаболитната активност на префронталната кора с ХЕГ-неврофийдбек.


12.45 – 13.45 Обедна почивка


13.45 – 14.45 Протокол за работа и водене на тренинга на мозъчната активност с ХЕГ-неврофийдбек. Сравнение с ЕЕГ-биофийдбек – предимства и ограничения на ХЕГ.


14.45 – 15.00 Кафе пауза

15.00 – 16.00 Практическа работа със софтуера по двойки. Преглед на снимки на мозъка с инфрачервена камера при различни неврологични и афективни разстройства преди и след тренинга с ХЕГ-неврофийдбек.


16.00 – 17.00 Други методи за тренировка на мозъчната активност и кръвоснабдяването на мозъка – технологии за неинвазивна мозъчна стимулация. Терапевтични приложения при ментални, психосоматични и неврологични разстройства . Практическа демонстрация на работата с апаратурата.


17.00 – 18.00 Обобщение и въпроси.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е проектирано за постигането на две основни цели :

► Всеки участник да придобие теоретични знания и практически умения за терапевтичното прилагане на ХЕГ-неврофийдбек в работата си.

► Придобиване на общ поглед върху терапевтичните приложения на различните методи за биофийдбек и мозъчна стимулация.
 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

► Презентация от обучението
► Сертификат за успешно завършено обучение
► Селектирани статии на английски език с практически полезна информация относно терапевтичните приложения на HEG-неврофийдбек.


ВОДЕЩ НА ОБУЧЕНИЕТО: Радослав Щерев


Радослав Щерев е сертифициран специалист и обучaващ по невротехнологии за стимулация на мозъка и биофийдбек от Mind Alive – Канада. Пионер във въвеждането и внедряването на биофийдбек методи и апаратура за диагностика и редуциране на стреса в България от 2009 година. Консултира и обучава терапевти, изследователи, психолози и лекари по въвеждането на биофийдбек методите в контекста на тяхната работа. Биофийдбек консултант на психолозите от Национална служба охрана, Държавен онкологичен център - Пловдив, Държавно предприятие “Ръководство Въздушно Движение“ , психотерапевти на частна практика, логопеди и специалисти от държавните ресурсни центрове. Прилага терапевтично биофийдбек и мозъчна стимулация в екип с психотерапевт и логопед в терапията на деца и възрастни. Специалист с дългогодишни интереси в областта на приложната психо-физиология и невротехнологиите.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ И БИОФИЙДБЕК:

► Какво е биофийдбек и какви са приложенията на този метод ?

► Въвеждащи статии относно аудио-визуалната стимулация на мозъка

 

Обучение по биофийдбек и методи за мозъчна стимулация

Дата: 18 Сеп 2016

ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПСИХОТЕРАПИЯ, АСИСТИРАНИ ОТ БИОЛОГИЧНА ОБРАТНА ВРЪЗКА – БИОФИЙДБЕК. БАЗОВО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДИ ЗА БИОФИЙДБЕК И МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ ПРАКТИКАТА НА ПСИХОЛОГА И ПСИХОТЕРАПЕВТА

Еднодневно обучение

Дата на провеждане : 27.09.2016

Място на провеждане : град Пловдив, конферентна зала на хотел Интелкооп - www.intelcoop.bg/


Такса за участие: 120 лв., тел. за контакт: 0885 / 090 772

ПРОГРАМА

10.00 – 11.00 Въведение в обучението. Същност и психо-физиологични принципи на действие на биофийдбек методите. История на биофийдбек методите. Основни видове биофийдбек и техните терапевтични приложения.
 

11.00 – 11.15 Кафе пауза

 11.15 – 12.45   Психодиагностика с биофийдбек. Връзки и взаимно влияние между емоциите, автономната нервна система и стресогенните разстройства. Демонстриране и измерване на стрес реакциите в автономната нервна система. Идентифициране на физиологичния стил на реакция на стрес на клиента с биофийдбек. Типове нервна система спрямо реакциите на стрес теста. Избор на подходящи протоколи за биофийдбек тренинг съобразно типа нервна система на клиента.
 

12.45 – 13.45 Обедна почивка     
      

13.45 – 14.45 Основни видове биофийдбек и техните терапевтични приложения. Демонстрация на основни видове био и невро-фийдбек апаратура, софтуер и работата с тях. Демонстрация на работата с ЕМГ-биофийдбек, измерващ и трениращ регулацията на мускулните напрежения. Демонстрация на работата с КГР (кожен) – биофийдбек, измерващ и трениращ стрес реакциите в автономната нервна система.
 

14.45 – 15.00 Кафе пауза

15.00 – 16.00 Демонстрация на работата с респираторен и сърдечен биофийдбек, измерващи и трениращи баланса между енергоконсумиращите и енерговъзстановяващите процеси в автономната нервна система. Приложения при стресогенни разстройства.
 

16.00 – 17.00 Демонстрация на работата с ХЕГ(хемоенцефалографски)-неврофийдбек, измерващ и трениращ метаболитната активация на префронталната кора на мозъка. Приложения при проблеми, свързани с дефицит и слаб контрол върху вниманието, импулсивност, мигрени, неврологични разстройства.
 

17.00 – 18.00 Методи за неинвазивна мозъчна стимулация. Терапевтични приложения при ментални, психосоматични и неврологични разстройства . Практическа демонстрация на работата с апаратурата. Обобщение и въпроси.
 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е проектирано за постигането на две основни цели :


► Предоставяне на широка обща култура относно основни биофийдбек методи и техните терапевтични приложения с оглед на това всеки терапевт да развие критерии за ориентация в материята и способност да подбира най-подходящите биофийдбек интервенции съобразно практиката си и терапията на всеки конкретен пациент.

► Придобиване на общ поглед върху работата с различните апарати за биофийдбек и мозъчна стимулация. След обучението всеки участник ще може да направи избор относно небходимостта си от специализирано практическо обучение за овладяване работата с конкретен метод и софтуер. 
 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

 Презентации от обучението 
► Сертификат за успешно завършено обучение
► Селектирани статии на английски език с практически полезна информация относно терапевтичните приложения на различните биофийдбек методи
 

ВОДЕЩ НА ОБУЧЕНИЕТО: Радослав Щерев

Радослав Щерев е сертифициран специалист и обучaващ по невротехнологии за стимулация на мозъка и биофийдбек от Mind Alive – Канада. Пионер във въвеждането и внедряването на биофийдбек методи и апаратура за диагностика и редуциране на стреса в България от 2009 година. Консултира и обучава терапевти, изследователи, психолози и лекари по въвеждането на биофийдбек методите в контекста на тяхната работа. Биофийдбек консултант на психолозите от Национална служба охрана, Държавен онкологичен център - Пловдив, Държавно предприятие “Ръководство Въздушно Движение“ , психотерапевти на частна практика, логопеди и специалисти от държавните ресурсни центрове. Прилага терапевтично биофийдбек и мозъчна стимулация в екип с психотерапевт и логопед в терапията на деца и възрастни. Специалист с дългогодишни интереси в областта на приложната психо-физиология и невротехнологиите.
 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ И БИОФИЙДБЕК: 

► Какво е биофийдбек и какви са приложенията на тези методи ?

Аудио-визуална стимулация на мозъка

 

Обучение по психодиагностика и психотерапия, асистирани от биологична обратна връзка - биофийдбек

Дата: 22 Апр 2016

► На 21.05.2016 е планирано провеждането на двудневно базово обучение „ Психодиагностика и психотерапия, асистирани от биологична обратна връзка-биофийдбек“.

► Обучението е специално ориентирано към практиката на психолога, психотерапевта, специалния педагог и логопеда. За участието в обучението не се изискват технически познания или предварителна подготовка по методи за биофийдбек. След завършване на обучението се издава сертификат - легитимно удостоверение за допълнително обучение от Центъра за развитие и квалификация на Технически университет - София, отговарящо на изискванията на Министерството на Образованието. Сертификатът удостоверява компетентността на участника да прилага биофийдбек методите в контекста на работата си.

► Биофийдбек е интердисциплинарна приложна наука, в която се съчетават електронна измервателна техника, физиология и психология. Поради тази причина Техническият университет е домакин и партнъор в провеждането на обучението, но то не е предназначено за инженери, а за гореизброените специалисти. 

► Начало – 21.05.2016. Такса – 290 лв. Подробна информация за програмата и уводна презентация за биофийдбек методите може да намерите в прикачените файлове от линковете тук:

ПРОГРАМА

УВОДНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО БИОФИЙДБЕК МЕТОДИ И ТЕХНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ


Лице за контакти:

Радослав Щерев, 0885 090 772
 

Samsung въвежда биофийдбек технология в последния си модел смартфон

Дата: 26 Май 2014

Комуникационният гигант Samsung въведе биофийдбек функция за измерване на сърдечния ритъм в реално време в последния си модел смартфон Galaxy S5. В модела също така има множество други функции за измерване качеството на съня и тренировъчните активности. 


Биофийдбек система в нашия онлайн магазин, която подобрява психо-физическото състояние и виталния капацитет на организма като измерва и тренира вариациите в сърдечния ритъм чрез практики за дихателен тренинг и емоционална саморегулация е emWave-Desktop.

Тренинг на координация,баланс и концентрация с биофийдбек

Дата: 12 Фев 2014

Биофийдбек тренингът непрекъснато ни изненадва с нови приложения и навлиза в нови тренировъчни и терапевтични области.

Биофийдбек системата MindBoard с интерактивни компютърни игри за тренинг на концентрация, равновесие и невро-мускулна координация – очаквайте съвсем скоро в нашия онлайн магазин !

За кинезитерапевтите, физиотерапевтите, рехабилитаторите, специалните педагози и специалистите, които се занимават с ЕМГ-тестове, ЕМГ-изследвания и ЕМГ-биофийдбек, биофийдбек системата MiniBoard може да бъде ефективен и полезен тренировъчен инструмент. Ако детето ви страда от дефицит на внимание, тази система предлага ефективен и атрактивен начин за тренировка на вниманието чрез компютърни игри и непрестанно движение.Биофийдбек системата MiniBoard прави скучните упражнения за равновесие и баланс забавни и интересни, а прогресът в тренинга на вестибуларния апарат – измерим по множество параметри, полезни както за кинезитерапевтите, така и за други терапевти и тренъори, за които способността за баланс и равновесие може да бъде пряк или косвен индикатор за оценка на концентрацията на вниманието и невро-мускулния контрол.

С бързо заменяемите аксесоари ъгълът на наклон на дъската за баланс и нивото на трудност на упражненията могат точно да се адаптират към нуждите и възможностите на трениращия, а биофийдбек софтуерът и игрите дават незабавна визуална обратна връзка за наклона на дъската, с което подпомагат спонтанната самокорекция в позата и заучаването на умения за невро-мускулна координация.

Очаквайте скоро MindBoard в нашия магазин !

Върхови постижения в спорта с тренировка на мозъка

Дата: 03 Фев 2014

Върховите постижения в спорта вече са солидно подкрепени от невронауките. По-късото време за реакция, координацията очи-ръце, по-бързото вземане на решения , концентрацията ..... изискват поне толкова тренировка на мозъка на спортиста, колкото и на мускулите. Доказателство за това е само една от електронните тренировъчни системи, които напоследък бурно навлизат в света на спорта. FitLight Trainer е разработен от спортисти за спортисти.

Множество предложения и практични съвети за различни приложения на невротехнологиите за тренировка на концентрацията на спортиста може да намерите от следния линк в нашата онлайн библиотека.

Успокояване на емоциите с HRV- биофийдбек

Дата: 03 Фев 2014

Биомониторингът на сърдечния ритъм дава обратна връзка за емоционалното ни състояние, нивото на стрес, концентрация , витален капацитет и понастоящем е един от малкото биофийдбек методи, който позволява тренировка с интензивни движения в реална извънлабораторна среда, дори и под вода :

 

Биофийдбек системи за обратна връзка в реално време на сърдечния ритъм и други  физиологични показатели, директно свързани с появата на емоции, стрес, тревожност и интензивност на вниманието, може да намерите в биофийдбек раздела на нашия онлайн-магазин.

Тренировка на вестибуларния апарат и концентрацията с биофийдбек

Дата: 03 Фев 2014

Биофийдбек методите навлизат бързо и в рехабилитацията след травми на опорно-двигателния апарат или за развиване на фина кинестетична чувствителност , по-добра невро-мускулна координация и концентрация на вниманието при спортисти. CAREN ( компютърно асистирана рехабилитационна среда с виртуална реалност и биофийдбек) е една от най-развитите системи в това специфично приложение на биофийдбек методите.

Ако се интересувате от биофийдбек продукти за тренировка на равновесието, вестибуларния апарат и концентрацията на вниманието, моля обърнете се към нас чрез формата за контакт или по телефона. Други биофийдбек системи може да намерите в биофийдбек раздела на нашия онлайн-магазин.

Идентифициране на емоции и внимание в рекламата и невромаркетинга

Дата: 03 Фев 2014

Идентифицирането на позитивни емоции и внимание е от особено значение за рекламните агенции, ефективността на рекламните клипове и големите рекламодатели, които се стремят да поддържат непрестанно висок интерес към своите марки.

Биофийдбек технологиите предоставят все по-достъпни и лесно приложими решения за идентифициране на физиологични промени, тясно свързани с проява на позитивни емоции и концентрация на вниманието. Това приложение на технологиите за биомониторинг е познато като невромаркетинг. В лабораториите на Масачузетския Технологичен Институт се ползват сензори за измерване на изпотяването на кожата , което е доказан физиологичен параметър за наличието на емоции, възбуда и внимание. Измерването на кожната електропроводимост има множество клинични, тренировъчни и изследователски приложения в психотерапията, неврологията, невромаркетинга, спорта, управлението на стреса и криминалистиката. 

 

 

Ако се интересувате от приложенията на биомониторинга и биофийдбек технологиите в областта на невромаркетинг изследванията или психологията, моля обърнете се към нас чрез формата за контакт или директно по телефона.

Количка

Количката е празна.