Количка

Количката е празна.

Бюлетин

Въведете Вашия email за да се абонирате за Новости от света на биофийдбек технологиите:

PAB- Биофийдбек апарат за функционална мускулна диагностика, измерване и рехабилитация на мускулната сила

Описание

PAB ( от pressure-air-biofeedback ) е комплект от софтуерна програма, пневматични спортно-терапевтични изделия и електронен модул за функционална мускулна диагностика, количествено измерване и графично онагледяване на мускулната сила и умора по време на изпълняване на функционални мускулни тестове или упражнения. Апаратът измерва промените в налягането на напълнени с въздух спортно-терапевтични изделия от марката TOGU®. Пациентът или трениращият с устройството изпълнява базови движения като прилага теглеща или бутаща сила върху пневматичните изделия като по този начин е възможно да се направи лесно, бързо и научно количествена оценка и анализ на мускулната сила и способността за съкращаване на мускулите. С възможността за подаване на моментална обратна връзка (биофийдбек) за промените в мускулната сила апаратът PAB се е доказал като отличен инструмент за рехабилитация след хирургични операции на коляното или по време на възстановяването след инсулт. С PAB тренъорите и терапевтите получават възможност за обективна функционална диагностика на мускулната система, оценка на ефекта от провежданата програма за тренинг или рехабилитация и точно проследяване на прогреса на пациента/клиента.  Продуктът е подходящ за рехабилитатори, кинезитерапевти, физиотерапевти, ерготерапевти, кондиционни тренъори или частни потребители, провеждащи възстановителна програма у дома. За определени приложения PAB напълно може да замени ЕМГ- биофийдбек като работата с апарата е много по-бърза, лесна и достъпна финансово в сравнение с ЕМГ. Подробно описание.

 

 

  • Код: 84
  • Производител:
  • Тегло: 0.000 кг

Купи

Цена: 880.00лв.
Брой:
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА PAB-АПАРАТА И ПРОГРАМАТА

За истинските иновации е характерно, че улесняват и опростяват работата или живота на потребителите им. Усложнените процедури се заменят от опростени такива, докато в същото време се подобрява качеството на постигнатите резултати.
Комплектът PAB на немската компания TOGU е точно такъв тип иновация. PAB e съкращение от pressure air biofeedback или незабавна биологична обратна връзка от промените в налягането на пневматични спортно-терапевтични изделия, създавано от мускулите на изследваното лице. PAB се използва за функционална диагностика на мускулната система като дава информация в реално време за способността за съкращаване на мускулите, тяхната сила и умора по времето на изпълняване на функционални мускулни тестове или упражнения. В сравнение с процедури, при които се измерва електрическата активност на мускулите (ЕМГ или електромиография), PAB e много по-лесен за употреба и също така много по-евтин. Видеото по-долу накратко показва колко улеснена е употребата на апарата и програмата:


 
 

 

НАКРАТКО ЗА АПАРАТА

► PAB® апаратът е свързан чрез гъвкави маркучи към подходящо избрано пневматично изделие TOGU и чрез USB кабел прехвърля данните за измереното налягане към специализираната PAB® програма, инсталирана на компютъра на потребителя. PAB® апаратът използва въздуха в пневматичните изделия TOGU, за да измери мускулната сила по един опростен, но обективен и научен начин.

► Апаратът е портативен и служи за клинично или тренировъчно функционално тестиране на съкратителната способност на мускулите, както и за тяхното упражняване с представяне на визуална обратна връзка по време на тренировката. Устройството измерва мускулната сила посредством налягането, упражнено върху пневматичните изделия от мускулите на пациента/трениращия. Поради тази причина измерването е динамично и се представя на екрана на компютъра като графика на промените на мускулната сила във времето.

► Времетраенето на измерването може свободно да се избира от потребителя. В зависимост от избраната продължителност на изследването може също така да се наблюдава умората на мускулите във времето. PAB® апаратът измерва силата както и някои други физически параметри по един надежден и научно-валиден начин. Всички резултати от изследването/тренировката могат да се записват и съхраняват, с което се създава възможност за сравнение с минали и бъдещи тестове/упражнения и така лесно може да се определи прогреса в терапията или тренировката за конкретното изследвано лице. Тази информация служи на треньора или терапевта за оценка на тренировъчната или рехабилитационната програма и нейната евентуална корекция с цел повишаване на силата и минимизиране на мускулните дисбаланси.

ПАРАМЕТРИ, КОИТО ИЗМЕРВА АПАРАТА: 

Обща мускулна работа: общото количество работа, извършена от мускулите за времето на цялото изследване, с честотата на измерване 100 пъти в секунда (100Hz), измерена в кг/сила. 

Максимална сила: максимума или пиковата сила в кг/сила., постигната по време на изследването. 

Относителна сила: общата мускулна работа, разделена на масата (теглото) на атлета или пациента. Това е индикатор за отношението между силата и теглото в кг/сила на 1 кг. от теглото на изследваното лице.

Осреднена мускулна работа: общата мускулна работа, разделена на общия брой на измерванията по време на изследването. 

БИОФИЙДБЕК Тренинг с апарата. Освен за измерване и диагностика PAB може да се използва за тренинг и рехабилитация, при което терапевтът задава изисквания: нисък и висок праг за мускулната сила, упражнявана от пациента, като процент от максимума на силата, приложена от пациента за 3 секунди. Промените в силата се онагледяват като графика, която варира между хоризонтална горна и долна линия, индикиращи горния и долен праг на мускулната сила, която трябва да се стреми да поддържа пациента по време на тренировката. 


 

ПРИЛОЖЕНИЯ НА PAB® АПАРАТА И ПРОГРАМАТА

Приложенията на апарата почти нямат ограничения. Ето само няколко примера:

► Функционална диагностика и провеждане на обективни мускулни тестове
► Функционална диагностика и провеждане на мускулни тестове във физиотерапията при спортни и други контузии
► Оценка и проследяване на развитието на мускулната сила във времето
► Обективна оценка и проследяване на мускулните дисбаланси във времето
► Като тренировъчен метод за развитие на мускулната сила с елемент на незабавна обратна връзка
► Като метод за изометрични силови тренировки с визуална обратна връзка
► При рехабилитация след операции на коляното
► При рехабилитация след инсулт
► Първоначална диагностика при кинезитерапия, оценка на ефекта от нея и корекции в програмата от упражнения
► Първоначална диагностика преди съставяне на кондиционна тренировка, оценка на ефекта от нея и корекции в програмата от упражнения
► Мотивиране на трениращия/пациента чрез обективна незабавна обратна връзка за промените в мускулната сила и проследяване на прогреса в тренинга/терапията. 
► Създаване/проектиране на мускулни тестове за конкретна цел или за конкретен пациент/трениращ. Показаните снимки с мускулни тестове са само основни примери. TOGU изделията позволяват на всеки терапевт  да създаде нови мускулни тестове в зависимост от конкретните нужди.
► Създаване/проектиране на рехабилитационни/тренировъчни упражнения с обратна връзка за конкретна цел или за конкретен пациент/трениращ. 
 

КРАТКА ИСТОРИЯ НА PAB®. СЪЗДАДЕН ОТ ФИЗИОТЕРАПЕВТ ЗА ТЕРАПЕВТИ И ТРЕНЪОРИ 

► По време на практиката си като физиотерапевт доктор Andre´ Pienaar (PhD) осъзнава нуждата от прост, но научен начин за количествено измерване на съкратителната способност на мускулите. Той започва да експериментира с напълнени с въздух гумени изделия като устройства, показващи промените в мускулната сила чрез измерване на промените в тяхното налягане.

► След няколко години изследвания и експерименти с помощта на инженера по електроника Gary Webster се създава PAB® апарата, който е международно патентован и обозначен като търговска марка. През 2011 година екипът на PAB® влиза в партнъорство с немската компания TOGU® - водещ международен производител на спортно-терапевтични пневматични изделия. PAB® и TOGU® произвеждат достъпна и лесна за работа медицинска система за измерване на мускулната сила по обективен и научен начин.
 

ТОЧНОСТ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА С АПАРАТА

►PAB® измерва промените в налягането на TOGU изделията в мили-барове (mb) с честота от 100 измервания в секунда (100 Hz). Това означава, че:

► Апаратът е силно чувствителен към най-малките промени в налягането на изделията.
► Апаратът е силно чувствителен към прилагане на каквато и да е по величина мускулна сила.
► Апаратът регистрира и най-бързите промени в мускулната сила.
► Апаратът е проектиран да измерва силата, приложена както от „силов професионален атлет, така и от възрастна дама, която е обездвижена или е със застоял начин на живот“.

PAB® показва във висока степен статистически линейна корелация с единицата за измерване на сила килограм. Последствията от тази линейна връзка между налягането и силата са, че при експериментални и калибрирани условия измерено увеличение в максималната или суб-максимална PAB® стойност на силата в мили-барове (mb) показва пропорционално увеличение в пиковата или суб-максималната външна сила (kg) или съответстващата мускулна сила.

 

ВАРИАНТИ НА КОМПЛЕКТАЦИЯ НА ДОСТАВКАТА И ЦЕНИ

PAB® може да бъде поръчан в два варинта - Basic и Pro. Разликата между двата е следната: вариантът Basic има само един канал на измерване и може да измерва налягането само в едно пневматично изделие TOGU®. Вариантът Pro може да измерва едновременно промените в налягането на до 4 свързани към апарата TOGU® изделия (например измерване силата на захвата на двете ръце или едновременното съкращаване на двата бицепса). Това позволява осъществяването на билатерални и други сравнения на измерените промени в силата. Също така вариантът Pro има едно пневматично изделие TOGU® в повече спрямо варианта Basic (вижте снимките по-долу). Вариантът Basic може да се използва и от професионални потребители, но е предназначен предимно за биофийдбек тренинг и рехабилитация у дома. Вариантът Pro е подходящ най-вече за употреба в професионални условия от рехабилитатори, кинезитерапевти, ерготерапевти, физиотерапевти и тренъори. 

PAB® BASIC цена 880 лв.                                                              PAB® PRO цена 1916 лв.

 PAB Биофийдбек апарат за функционални мускулни тестове PAB Биофийдбек апарат за функционални мускулни тестове


ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА РАЗГЛЕДАТЕ И СЛЕДНИТЕ ПРОДУКТИ СЪС СХОДНО ПРИЛОЖЕНИЕ:  

 ► При невро-мускулни увреждания и проблеми с неврологични причини (мозъчни увреждания, след инсулт, при ДЦП) в процеса на невро-рехабилитация, физиотерапия и ерготерапия могат да се включат неинвазивни мозъчни стимулатори със слаб постоянен прав ток. С подходящо разположение на стимулиращите електроди върху сензо-моторната кора на мозъка те подготвят нервните клетки "да усещат и контролират" по-добре мускулите. По този начин се подобряват нервните връзки между мозъка и мускулите и също така се подпомага създаването на нови такива. Приложени по време на кинезитерапията или непосредствено преди нея мозъчните стимулатори подобряват нейната ефективност. Описанието на мозъчните стимулатори за транскраниална стимулация с прав ток в нашата гама можете да  разгледате от линка тук.