Количка

Количката е празна.

VERIM ProNET - игрови биофийдбек софтуер за заучаване на умения за управление на стреса и нови начини за отреагиране на стресори

Описание

С помощта на VERIM ProNET психотерапевтите и психолозите могат да развиват в клиентите си умения за релаксация и правилно насочване на вниманието като компютърните игри от софтуера се управляват без мишка и само чрез измерване на психо-физическите реакции на стресори с помощта на сензори, работещи подобно на детектора на лъжата. Verim ProNET работи със сензорa за измерване на кожна електропроводимост (зависеща от фините промени в изпотяването) и биофийдбек апарата Mind-Reflection GSR . С помощта на Verim ProNET процесът на заучаването на нови навици за отреагиране на стресорите и възстановяване от психическо натоварване става по-мотивиращ и интересен като игровият характер на тренировката намалява съпротивите на клиентите. Подробно описание.

  • Код: 40
  • Производител: Verim
  • Тегло: 0.000 кг

Купи

Цена: 1,776.00лв.
Брой:
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания

 

Продуктови характеристики:                                                                   Нашите допълнителни услуги за вас:        
 
 
►Идеален инструмент за овладяване и трениране на 
►Фокус на вниманието и дълбока релаксация
►Едновременно образователен и забавен игрови софтуер
►Полезен при тренировката и на други умения като : 
►Вътрешен баланс , гъвкавост , търпение и бърза реакция
►Подобряване на пространствените способности и интегриране
►на координацията на очите/ръцете с възприемането на
   вертикално движение
►2 Нива - психофизиологично и сензомоторно
►4 модула с игри за стрес мениджмънт (1), ресурси (2), емоционална интелигентност (3), групова работа (4)
►Възможност за избор на различни летящи обекти , които вие
►ще контролирате само със състоянието на ума и сензори ,
  измерващи вашето ниво на стрес , релаксация и фоус на
  вниманието
►Мигновено , приятно и суперлесно прикрепване на сензорите
   без нужда от замърсяване с електропроводима паста
►14 различни биофийдбек игри 
► Няколко нива на трудност за всяка игра 
►Възможност за записване и графично онагледяване на вашия
   прогрес в тренировките в база данни за всички потребители
►Използван и доказан във времето от много психолози и
    психотерапевти
►Работи , свързан с биофийдбек устройството
    Mind Reflection GSR
► Безлекарствена подкрепа на терапията при разстройства на
    вниманието , фобии и тревожност
► Проектиран на основата на добре изследвани принципи от
    науката приложна психофизиология
► Един от малкото игрови софтуери , които ще обучат
    възрастните и децата на полезни житейски умения за
    концентриране на вниманието и себеотпускане по забавен и
    приятен начин. 
 
►Безполатна помощ при инсталацията на софтуера  
Биофийдбек библиотека с образователни статии ,
   полезни линкове , клипове и научни изследвания
►Професионално обслужване и подкрепа на
   български език
► Обучение за приложение на софтуера в контекста
     на психотерапията или работата с деца и
     възрастни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

ДЕТАЙЛИ :   

 

В съвременното общество ние сме изложени на много форми на стрес. Често е трудно или невъзможно да избегнем източниците на стрес , но е възможно да се научим да им реагираме по по-ефективен или дори по-интелигентен начин. Научаването на тези нови стратегии за управление на стреса ще ви помогне да отключите пълния потенциал на вашите вътрешни енергийни ресурси.
 

Мултимедийният софтуер VERIM ProNET анализира фините и недоловими съзнателно промени във вашето  Биофийдбек апаратура за психолога електрическо съпротивление на кожата ( познато още като електрически отговор на кожата , кожно-галванична реакция ) , измерени чрез сензори , прикрепени безболезнено към пръстите ви , които изпращат електрическия сигнал към устройството за биологична обратна връзка ( биофийдбек ) Mind Reflection GSR . Mind Reflection GSR използва  принципи на работа , много подобни на действието на детектора на лъжата. Устройството измерва промените в електрическото съпротивление на кожата , което се контролира от автономната нервна система и е надежден показател за нивото на стрес , възбуда , концентрация на вниманието и релаксацията. За разлика от детектора на лъжата Mind Refelction GSR подава обратна информация (връзка ) не само към водещия изследването , а и към самия човек , който се тренира . Обратната връзка може да идва под формата на промени в звукови , визуални сигнали или под формата на промяна на реакциите на компютърна игра . Така например игровите тренировъчни модули на софтуера VERIM ProNET незабавно „усещат” до колко сте концентрирани и релаксирани и ще променят отговора си съобразно вашето текущо психо-физическо състояние. 


Използвайки тази комбинация от мултимедийна технология и биофийдбек , вие навлизате в едно ново измерение на личното развитие и менталните тренировки. Играта с  VERIM ProNET ще ви помогне първо да осъзнаете навиците си по отношение на това как учите , съсредоточавате вниманието си и как се отпускате / релаксирате , а заедно с това ще може да ги променяте  и да изграждате нови и по-ефективни модели на реагиране на стреса , управление на вниманието и способност за дълбока релаксация. 


Скоро след игровите тренировки с VERIM ProNET може да забележите , че сте по-релаксирани в ежедневния ви живот , присъствате повече в настоящия момент , по-концентрирани сте без да "прегаряте".

Ще научите различни стратегии на взаимодействие – вашите собствени стратегии – предпазвайки и развивайки вашите ценни вътрешни енергийни ресурси.

Игровите сценарии във VERIM ProNET са разработени специално за достигане на следните цели :

       бърз и ефективен преход между състояния на дълбока релаксация и максимална физическа и умствена съсредоточеност и обратно

      „Фина настройка” на способността за максимална концентрация на вниманието

►       Развиване на способността да отреагираме по нов и щадящ начин на стресорите

       Развиване на състояние на спокойна и устойчива концентрация на вниманието

Плюс още много друго !
 

В настоящата версия на VERIM ProNET има 4 модула с игрови тренировъчни сценарии – Ниво 1 „Психо-физиологично” , Ниво 2 – „Сензомоторно” , Ниво 3 - за развитие на Емоционалната Интелигентност и Ниво 4 - за трениране на умения за работа в група (умения за презентиране или управление на конфликти). 

Ниво 1 на VERIM ProNET е едно класическо биофийдбек приложение , основано на изследванията от психофизиологията (  взаимосвързаността между ума и тялото ). Ниво 1 включва група от основни биофийдбек упражнения. С тях може да се научите да придвижвате обекти върху екрана на компютъра ви докато се учите да бъдете по-релаксирани и концентрирани. В този смисъл игрите в Ниво 1 са „класическо” тренировъчно приложение на биофийдбека.
 

По-долу са описани повечето от целите и приложенията на игровите сценарии в четирите модула на Verim ProNET.
 

ИГРОВИ СЦЕНАРИИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СОФТУЕРА VERIM ProNET 


► Софтуерът Verim ProNET разполага с общо 14 игрови сценария (игри) , всеки от които има по няколко нива или варианта на трудност. В допълнение системата има отделен софтуерен модул за провеждане на изследванe за идентифициране на модела на отреагиране на стрес и възстановяване на клиента в графично-числов формат, както и база от данни за запаметяване на резултатите. По-долу са показани възможностите на някои от игровите сценарии и модула за провеждане на стрес-тест. Всички игрови сценарии могат да се използват като практически инструмент за учене чрез преживяване и експериментиране. Психологът използва игровите сценарии като инструмент за демонстрация на базови концепции в когнитивно-поведенческата терапия. 


Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда

 

1. СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТРЕС ТЕСТ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА МОДЕЛА НА ОТРЕАГИРАНЕ НА СТРЕСОРИ НА КЛИЕНТА

Този софтуерен модул онагледява графично и числово промените във възбудата на нервната система на клиента в реално време. Измерват се електрическата проводимост на кожата в микро-сименси и електрическото съпротивление на кожата в кило-оми. Психологът има възможност да поставят маркери - цветни точки върху графиката, с което обозначава момента от времето на подаване на стресор или въпрос към клиента. С помощта на маркерите може да се установи промяната в електрическото съпротивление и възбудата на нервната система, настъпили като резултат от реагиране на съответния стресор/стимул. Резултатите могат да бъдат запаметени за всяко отделно изследване и също така данните могат да бъдат експортирани в ексел за последваща обработка. Модулът се използва за провеждане на стрес-тест и идентифициране на възможностите на клиента да се възстановява след стрес. Особено полезен в работата с клиенти с психо-соматични нарушения и тревожни разстройства. 

Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда
 

 

2. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ "БАЛАНС" 

Топката се отклонява надясно от центъра при увеличаване на електрическата проводимост на кожата и при нарастване на нервната възбуда на клиента. Топката се отклонява наляво от центъра при намаляване на електрическата проводимост и спадане на нервната възбуда на клиента. Целта на играта е топката да се поддържа в средата на пейката чрез поддържане на спокойна концентрация на вниманието - баланс между ангажиране и дистанциране. При полагане на прекомерно голямо усилие за контрол на топката (стрес) или при липса на каквото и да е усилие и концентрация (апатия, липса на интерес) топката се търкулва извън пейката и играта спира. Топката е особено чувствителна както към промените във възбудата на нервната система на клиента, така и към реакциите му спрямо вербалните провокации от психолога. 

Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда 


3. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ "НАСЕКОМИ" 

С поставяне на курсора върху мравката и кликване с мишката върху нея клиентът превръща мравката в калинка. Но всички мравки се движат и тяхната скорост зависи от възбудата на нервната система на клиента - колкото е по-напрегнат клиента, толкова по-висока е електрическата проводимост на кожата му и толкова по-бързо се движат мравките. За да успее да превърне всички мравки в калинки клиентът трябва да поддържа спокойна концентрация на вниманието. Скоростта на движение на мравките е особено чувствителна както към промените във възбудата на нервната система на клиента, така и към реакциите му спрямо вербалните провокации от психолога. 

Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда

 

4. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ "АСАНСЬОР" 

На екрана се визуализира небостъргач с външен асансьор. Движението на асансьора се управлява от промените във възбудата на нервната система на клиента и електрическата проводимост на кожата му. При нарастването им асансьорът се изкачва, а при намаляването им - асансьорът се спуска. Целта на играта е с промяна на психо-емоционалното си състояние и електрическата проводимост на кожата клиентът да придвижи асансьора до предварително определения етаж. За да успее в играта  клиентът трябва да успява да променя нивото си на възбуда чрез промяна на състоянието си от активация към релаксация и обратно. Движението на асансьора е особено чувствително както към промените във възбудата на нервната система на клиента, така и към реакциите му спрямо вербалните провокации от психолога. 

 Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда

 

 

5. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ "ОПОЗНАЙ СЕ"

На екрана от ляво надясно се визуализира движеща се бяла хоризонтална линия. С показалеца в дясната част на екрана клиентът може да променя височината на линията като така описва кривата на промяна на възбудата на собствената си нервна система и промяната на електрическата проводимост на кожата. На края на играта софтуерът изчислява процента съответствие между реалната крива на промяна на възбудата на нервната система и кривата, която е нарисувал клиента. Колкото повече си приличат двете криви, толкова по-добре се познава клиента. Също така на края на играта се визуализират и двете криви. Играта може да се играе и по двойки клиенти или с подаване на вербални стимули / въпроси от психолога по време на упражнението. 

 
 

 

6. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ "СЪСТЕЗАНИЕТО НА ДЕЛФИНИТЕ" 

Този игрови сценарий е предназначен за едновременна групова игра с няколко клиента (поне 2) като изисква всеки клиент, който играе, да има собствен апарат, сензор и компютър. На екрана се виждат толкова делфини, колкото е броят на играещите клиенти. Всеки клиент вижда своя делфин като по-различен от тези на останалите участници. Скоростта на движение на делфините от ляво надясно зависи от промяната на възбудата на нервната система на клиента. Колкото е по-напрегнат клиента, толкова по-бавно се движи неговия делфин напред и обратно - колкото е по-спокоен, толкова по-бързо се движи напред неговия делфин. Печели този клиент, чийто делфин първи стигне до дясната част на екрана. Този игрови сценарий е особено подходящ за комбиниране с ролеви игри по усвояване на умения за разрешаване на конфликти, справяне с гнева и раздразнението, себе-представяне пред публика и подобни групови ситуации.  

 Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда
 

 

7. ФИНАЛЕН ЕКРАН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Всички игрови сценарии, както и софтуерът за провеждане на измервания и изследвания разполагат и с функцията - финален екран. След приключване на играта или изследването/измерването се визуализира кривата на промяна на електрическата проводимост на кожата, началната, средната и максималната стойности на проводимостта в микросименси и процентните й изменения спрямо началната й стойност. С цветни точки върху кривата чрез натискане на функционалните клавиши на компютъра се маркират моментите от времето на подаване на определени стимули (например вербални провокации от страна на психолога). С помощта на тази функция психологът може да оцени въздействието на каквито и да са стимули/въпроси върху възбудата на нервната система на клиента.


Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда

 

8. БАЗА ДАННИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите от играта / упражнението на всеки клиент се съхраняват в персонална база данни. Така може да се оценява прогреса в психо-физичния тренинг със системата. В базата данни се записва максималната и минималната възбуда на нервната система по време на всяка игра, средната стойност на ел.съпротивлението на кожата на клиента в килооми и средната стойност на възбудата на нервната система за времето на цялата игра. Във всяка тренировъчна сесия се регистрират като параметри максималния стрес, средната и максималната релаксация за времето на цялата игра/упражение и средната стойност на електрическото съпротивление на кожата на клиента.

 

ОБУЧЕНИЕ НА ПСИХОЛОГА - ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА И ЗА ПРИЛАГАНЕТО Й В КОНТЕКСТА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ 

►Като допълнителни опции можем да предложим обучение на психолозите за работа със софтуера VERIM ProNET. Имаме повече от 10-годишен опит в обучението на психолози и специални педагози в употребата на Verim ProNET. 
 

ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА

► Апарат за измерване на електрическата проводимост на кожата
► Сензор за измерване на кожно-галваничната реакция
► Софтуер за графично и числово онагледяване на промените в електрическото съпротивление на кожата
► Софтуер за игрови био-психо-физични експерименти с игри, управлявани от промените в ел.съпротивлението на кожата на потребителя
►Инструкции и следпродажбена подкрепа за изтегляне и инсталиране на софтуера

КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ: 

► Обучение за психолози за работа със софтуера VERIM ProNET
 

ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СИСТЕМАТА VERIM-LAB

► Предлагаме гаранционно и извънгаранционно обслужване на продукта, както и при необходимост - консултиране при нужда от помощ в процеса на инсталация на софтуера
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРА, ВЪРХУ КОЙТО СЕ ИНСТАЛИРА СОФТУЕРА НА VERIM LAB

► Процесор - минимум 2,0 GHz процесор, i5 или по-бърз
► Операционна система Windows 
► Специализирана видеокарта с 512 MB специална видео памет (почти всяка nVidia или AMD карта)
► 2 GB RAM или повече
► 6 GB свободно дисково пространство
► 2 свободни USB порта