Количка

Количката е празна.

Bo Bo - игрови балансов невро - тренажор за деца със СОП, ХАДВ, А.С., говорни нарушения и екранна зависимост

Описание

С помощта на биофийдбек невро-тренажора Bo Bo родители, логопеди, ерготерапевти, педагози и детски психолози помагат на деца с различни трудности в развитието да упражняват нервната си система и да подобряват състоянието си при двигателни, поведенчески и говорни нарушения. Невро-тренажора Bo Bo се използва за двигателно - координационни игри и корекционни занятия с невербални деца, деца с обучителни трудности, за рехабилитационни упражнения при деца с двигателни и координационни нарушения, упражнения за концентрация на вниманието при деца с ХАДВ, при деца с нарушения в сензорната интеграция, при деца от аутистичния спектър или деца с екранна зависимост. Детето контролира и играе компютърни игри единствено чрез прецизно контролиране на собствените си равновесни движения върху нестабилна опора. Така то неусетно тренира базови процеси в нервната система, които му позволяват по-добре да контролира действията и поведението си! Комплектът включва безжичен блутут сезнзор за движение, балансова плоскост и приложение с 14 игри с възможност за настройване нивата на трудност на тренировката съобразно възможностите на детето. Приложението се инсталира на iOS/Android смартфони ил таблети. Възможно е също и свързване към телевизори с кабел към HDMI - входа или безжично при смарт - телевизори. Невро-тренажорът е подходящ за работа с деца от 4-5 годишна възраст нагоре. ЗА ПОРЪЧКА ПО ТЕЛЕФОН : 0885 090 772

  • Код: 120
  • Производител:
  • Тегло: 0.000 кг

Купи

Цена: 595.00лв.
Брой:
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания

 КАК СЕ РАБОТИ С НЕВРО-ТРЕНАЖОРА Bo Bo ? 

 ► Работата с невро-тренажора Bo Bo е лесна и не изисква специално обучение или квалификация. Детето контролира движенията на герой, животно или топка в компютърна игра като балансира и пази равновесие върху нестабилна опора. Сензорът регистрира промените в позата на детето върху платформата и незабавно ги онагледява под формата на движения на героя в играта. Ако детето се движи вляво, неговият герой в играта също се движи вляво. Ако детето се движи вдясно, неговият герой в играта също се движи вдясно пропорционално на наклона на тялото. Това помага на детето да осъзнае движенията си и спонтанно да коригира действията си. Тренировката с тренажора упражнява нервната система бързо да обработва и интегрира информация, която постъпва от зрението, слуха и вестибуларния апарат. За да успява в игрите , нервната система на детето трябва бързо да взема решение как да контролира психоемоционалното състояние, позата на тялото и движенията. Това помага на детето да упражнява всички висши нервни процеси, които ще му бъдат необходими впоследствие в училище.  

Тренировка на равновесието, общата моторика и бимануална координация. Работата с тренажора позволява пълна гъвкавост : игрите могат да се контролират от стоящо или седнало положение или с двете ръце, поставени върху балансовата плоскост. По този начин може да се работи с деца, които имат сериозни двигателни нарушения или такива, които временно или постоянно са обездвижени на легло.  

Невро-тренажор BoBo

КАКВИ НЕРВНИ ПРОЦЕСИ СЕ УПРАЖНЯВАТ С ТРЕНАЖОРА Bo Bo И КАК ТОВА ПОМАГА НА ДЕТЕТО

По време на играта с невро-тренажора Bo Bo  неусетно и забавно се упражняват базови процеси в нервната система като:

1) Зрително-моторна координация

2) Слухово-моторна координация

3) Координация „очи-ръце“ 

4) Координация между лява и дясна хемисфера на мозъка

5) Контрол и тренинг на общата (грубата) моторика или бимануалната координация (координирани движения с двете ръце)

6) Развитие на чувствителността на стъпалата и навици за физическа ловкост и владеене на тялото

7) Ориентация във времето и пространството, разбиране за посоките и измеренията "ляво-дясно" , "горе-долу" 

8) Осъзнаване и контрол на движенията и позата на тялото. Моторно планиране на поведението. 

9) Контрол върху импулсите и регулация на психо-емоционалните реакции (нетърпение, раздразнение при грешки, разсейване)

►Доказано е, че има пряка връзка между развитието на речта и развитието на способност за добра координация и контрол на движенията от детето. Заниманията с тренажора активно включват опорно-двигателния апарат, невро-мускулната система и висшите психични функции, поради което имат комплексен ефект върху развитието на невронните мрежи и мозъчните центрове, свързани с разбирането на речта и продуцирането на говора.

►За човек, който не е запознат с особеностите на развитието на нервната система при децата, може да прозвучи много странно, че упражненията за балансиране и тренинг на вестибуларния апарат са полезни за развитието на познавателните способности на детето и капацитета му да се обучава. Обяснение на този странен, на пръв поглед, факт се дава от невролозите, теорията за сензорната интеграция и така наречената "пирамида на ученето" на Williams and Shellenberger.

Съобразно пирамидата на ученето, за да достигне до състояние, годно за обучение в училище, нервната система на детето трябва първо да премине през няколко базови предварителни етапа на развитие. В почти всички от тези етапи основна роля играе упражняването на вестибуларния апарат и способността за планиране и координиране на движенията на детето. Ако тези етапи се "прескочат" или не са довършени, детето ще изпитва различни когнитивни дефицити и трудности в обучението в училище.

►Например при деца с екранна зависимост ранното претоварване на нервната система само с визуални стимули от мобилни устройства пречи на развитието на вестибуларния апарат и способността за контрол и координиране на движенията. Впоследствие това може да се отрази на висшите психични функции и да попречи на формирането на говора на детето. Затруднява се и развитието на способността за самоконтрол и корекция на действията от детето. Подробно изложение на теорията за сензорната интеграция, етапите на развитие на нервната система на детето и пирамидата на ученето можете да прочетете от линка тук.

►Колкото по-високи изисквания се поставят за запазване на равновесното положение на тялото, толкова по-бързо нервната система трябва да обработва входящата информация от сетивата и да взима коригиращи решения за запазване на равновесието. Следователно така се тренира въобще базовата способност на нервната система да обработва информация. Тренира се и скоростта на реакциите.
 

Игрите с тренажора ще помогнат за :

1) ускоряване на корекцията и рехабилитацията в ранните етапи на нарушения в развитието на речта, когнитивните и висшите психични функции

2) подобряване на физическата подготовка и поведението на детето

3) принос и подобрения във вниманието, паметта, сензорната интеграция и възприятията на детето

4) създаване на основа за коригиране на нарушения в сричковата структура на думите

5) развитие на когнитивните функции при децата и подобряването на възприемането на устна и писмена реч

6) развитие на способности в детето за саморегулация на психо-емоционалното си състояние, планиране и корекция на действията си

ПРИ КАКВИ НАРУШЕНИЯ СЕ ПРИЛАГА ТРЕНАЖОРА. УПОТРЕБАТА НА ПРАКТИКА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ ИЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

►Платформата може да издържи натоварване до 150 килограма и е подходяща за деца от 4-5 годишна възраст нагоре. Заниманията могат да се провеждат не само в изправено, но и от седнало или полу-легнало положение (посредством управление на равновесната плоскост с двете ръце).
 

Игрите с тренажора са полезни при следните нарушения: 

►нарушения на говора: алалия, дизартрия, заекване, темпо-ритмични нарушения, при невербални деца
►нарушения на писането и четенето
►разстройства от аутистичния спектър
►разстройства на вниманието (ХАДВ, ADD, ADHD) и поведенчески разстройства
►при деца със слаб контрол върху импулсите и психоемоционалното състояние
►екранна зависимост
►функционални мускулно-скелетни нарушения
►нарушения, в които има като основен или съпътстващ компонент дефицити в невро-мускулната координация
 

Работата с тренажора не изисква специално обучение или образование. Невро-рехабилитацията на деца със специални образователни потребности обичайно е продължителен процес и изисква всекидневни занятия и усилия. Поради липса на време, финансови ограничения или труден достъп до терапевти родителите не винаги имат възможност да оставят децата си да работят със специалисти. В такива случаи невро-тренажорът Bo Bo е полезен инструмент за родителите - те работят лесно с него, а занятията са увлекателни за децата. Упражненията с тренажора у дома допринасят за това часовете с терапевтите да са още по-ефективни. Освен в домашни условия Во Во може да се използва професионално от следните специалисти:

►Логопеди
►Дефектолози
►Ресурсни учители
►Кинезитерапевти и ерготерапевти
►Детски психолози
►Педагози в детски градини и училища
 

Ограничения за използването на комплекса: епилепсия
При неспособност за поддържане на баланс в изправено положение и риск от падания задължително се използва от седнало или полу-легнало положение.
 

Препоръки относно провеждането на ефективни занятия: за да извлечете максимален ефект от работата с тренажора, препоръчваме игрите да се визуализират на екрана на смарт-телевизор или поне таблет, които да са разположени на нивото на очите на детето. В случай, че детето навежда главата си, за да може да вижда малък екран, разположен по-ниско от нивото на очите му, упражненията с тренажора няма да бъдат максимално ефективни !
 

ИГРИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТРЕНАЖОРА Bo Bo

► В приложението са включени 14 игри с множество нива на трудност, които помагат за поддържане на интереса на детето към занятията. По-долу са описани някои от игрите. 

Невро-тренажор BoBoСноуборд - как се играе:

Изберете си ниво на трудност. Наклонете се наляво и надясно, за да насочвате сноуборда си през трасето за спускане. Събирайте празничните фигури по пътя и печелете точки с перфектни завои.

Цел на играта: постигнете най - висок резултат като направите най-добрите си сноуборд скокове!
 
 Невро-тренажор BoBo

Пингвин  - как се играе:

Наклонете ледената пейка наляво и надясно, за да преместите бялата топка и да счупите всички яйца на пингвина.

Цел на играта: пазете топката да не падне от ръба на ледената люлка. Играта свършва, когато топката падне 3 пъти.

 Невро-тренажор BoBo
 

 


Космически кораб - как се играе:


Накланяйте се наляво и надясно, за да контролирате своя космически кораб и избягвайте лилавите кристали, блокиращи пътя ви.

Цел на играта: не удряйте никакви препятствия или играта ще свърши !

Невро-тренажор BoBo
 


Космически Лабиринти - как се играе:


Управлявайте платформата, носеща се в космическото пространство, като се накланяте във всяка посока и премествайте мраморната топка около препятствията.

Цел на играта: докарайте мраморната топка до крайната точка.

Невро-тренажор BoBo

 Подводница - как се играе:

Управлявайте своята подводница, докато пътувате из подводния свят и събирате монети.

Цел на играта: избягвайте мините! Играта свършва, когато ударите мини няколко пъти и изразходвате всичките си 4 живота.
 

  

 

ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА

►Безплатна доставка до удобен офис на Еконт в цялата страна
►ABS Пластмасова кръгла опора - борд с противоплъзгаща се повърхност, 35 см. диаметър
►Безплатно приложение за iOS/Android с вградени упражнения и игри – без месечен абонамент !
►Вграден безжичен Bluetooth сензор за движение - 3-осов акселерометър
►Опората издържа натоварване до 150 кг.
►14 вградени игри в приложението
► Надуваем пояс, който се поставя под пластмасовия борд
► Работи с iOS 11 или по-нова версия
► Работи с Android 5 или по-нова версия

► Тип батерия: 2032 литиева  батерия 3V
► Живот на батерията: 400 часа непрекъсната употреба
► Работна температура: -5°C до 45°C
Мобилно устройство и телевизор не са включени в доставката