Количка

Количката е празна.

Научни изследвания на КЕС и МЕТ

В този раздел сме събрали малка част от информацията относно научните изследвания на кранио електростимулацията на мозъка ( КЕС ) и микро токовата електротерапия ( МЕТ ) .

 

CES in the treatment of Anxiety , Depression , Insomnia , Pain and Addictions. Review and Meta-Analyses by
    Daniel L.kirsch, PhD
 
     КЕС при третиране на тревожност , депресия , безсъние , когнитивна дисфункция , болка ,
    зависимости. Преглед и мета-анализи от Даниел Кирш
  
CES in the treatment of Addictions : Review and Meta-Analysis Daniel Kirsch & Marshall F. Gilula
    КЕС в третирането на зависимости : преглед и мета-анализ. Маршал Гилюла , Даниел Кирш
  
CES in cocaine detoxification. Abstract
    КЕС при детоксификация от кокаин. Резюме
  
CES in the treatment of methadone withdrawal. Abstracts
    КЕС при отказване от метадон. Резюмета
  
CES in the Treatment of Depression : Review and Meta-Analyses , Daniel Kirsch & Marshall F. Gilula
    КЕС при третирането на Депресивни разстройства : преглед , мета-анализи и сравнения на    
    ефективността на КЕС с основните фармацевтични препарати за третиране на депресии
  
How CES works ? James Giordano PhD
    Как работи КЕС ? Кратко описание на физиологичните механизми на КЕС от Джеймс Джордано
  
CES in the treatment of pain-related disorders, Daniel Kirsch
    КЕС при третиране на разстройства , свързани с болка - фибромиалгия , травми на гръбначния стълб,
    рефлекс симпатична дистрофия , главоболие , дентални болки , мускулни спазми при физиотерапевтични процедури
  
Electromedicine : The other side of Physiology , Daniel Kirsch
    Основни понятия в електромедицината. Показания и противопоказания на различни електротерапии
  
Practical Protocol for Pain Treatment by CES & MET , Daniel Kirsch 
    Практическо ръководство за третиране на болки с КЕС и МЕТ
  
MET Tutorial , Daniel Kirsch 
    Ръководство по МЕТ ( микро електро терапия )
  
A Comparison between TENS and MET , Patrick de Bock PT 
   Сравнение между ТЕНС(презкожна електростимулация на нервите) и МЕТ при третиране на болки във физиотерапията
  
qEEG Analysis of CES , Journal of Neurotherapy 
    ЕЕГ анализ на КЕС
  
Case Report: Pacient with TBI and full body RSD treated with CES 
    Доклад върху случай : Третиране на пациент с травматична увреда на мозъка и рефлекс симпатична дистрофия с          КЕС
  
► Electrical Treatment of Severe Cancer Pain in the Neck and Head
    Третиране на остри болки в случаи на рак в главата и шията. 3 случая
  
CES in the Treatment of Multiple Sclerosis , Ray Smith 
    Употребата на КЕС при третиране на множествена склероза
  
CES in Patients suffering from Acute Anxiety Disorders, dr. Stephen Overcash
    КЕС при третиране на пациенти с остри тревожни разстройства
  
The Use of CES to block Fear Perception in Phobic Patients , Ray Smith 
    Употребата на КЕС за блокиране възприятието за страх при пациенти с фобии
  
CES reduces Aggression in Violent Neuropsychiactric Patients , A.Childs MD 
    КЕС намалява агресията при буйни нервнопсихиатрични пациенти
  
 ► Статия относно транскраниалната стимулация с прав ток при депресия и неврологични разстройства