Количка

Количката е празна.

Кранио електростимулацията и нейното практическо приложение

С тази въвеждаща статия бихме искали да представим този относително непознат в нашата страна , но въпреки това ефективен метод за електростимулация на мозъка , използван при възстановяване от химически зависимости , третиране на депресивни състояния , тревожност , безсъние и болка. Тъй като методът "рестартира" отговора на организма на хроничен стрес към едни по-нормални нива , наблюдавани преди хронифициране на стреса , електростимулацията се оказва с широко приложение при много разстройства / болести , при които стресът играе основна или съпътстваща роля.

Биофизическите изследвания в последните десетилетия доведоха до разработката на терапия с много слаби електроимпулси , която се използва в САЩ за клинични приложения от ранните 80-те години на миналия век. Въпреки обещаващите резултати на тази терапия при третирането на болка , тревожност , безсъние и депресии в САЩ , терапията със слаби електроимпулси не е много разпространена в Европа.

Терапията със слаби електроимпулси ( МЕТ = Микро Токова Електро Терапия ) с нейната специална форма за електростимулация на клетките по мозъчния ствол ( КЕС = Кранио Електро Стимулация ) е била разработена от американските учени д-р Daniel L. Kirsch и д-р Fred N. Концепцията на КЕС/МЕТ се базира на разбирането , че процесите в клетките са електро-химични в същността си. Характеристиките на терпията със слаби електроимпулси водят до движение на електрони през централната нервна система и тялото в определен честотен диапазон. Това нормализира електрическата активност на централната и периферната нервни системи. Това може да се установи с ЕЕГ( електроенцефалограф) преди и след електростимулацията.

Към момента за кранио-електростимулацията (КЕС) и миркотоковата електро терапия (МЕТ) има повече от 100 научни изследвания при хора и 20 изследвания върху животни. По-голямата част от изследванията са с много окуражаващи резултати , като не са идентифицирани никакви значителни странични ефекти. Най-добрите резултати на МЕТ са в приложенията по третиране и облекчаване на болки докато стимулацията на мозъчния ствол (КЕС) е по-успешна при третиране на страхови разстройства и разстройства на съня както и депресия. ( може да прегледате информацията за CESta тук или за Oasis II тук )

Електродите за кранио електро стимулация (КЕС) могат да се поставят от двете страни на слепоочията или към месестите части на ушите , което се счита за най-подходящия метод на прикрепване , открит на база сравнителните клинични проучвания в продължение на години.
 

Повечето КЕС електроди трябва първо да бъдат навлажнени със солен воден разтвор , който подобрява електропроводимостта. Клипсовете за уши (електродите) трябва да се поставят на месестата част на ушите възможно най-близко до долната челюст. Интензивността на стимулацията трябва да е на комфортното за потребителя ниво. Проучванията показват , че КЕС е ефективна и под прага на усещанията ( когато не усещате стимулацията). Най-използваният подход е да увеличите амплитудата на стимулацията до точката на комфортното за вас усещане , след което да намалите интензитета леко под нивото на това усещане и да го оставите на това ниво за остатъка от сесията. Вашето ниво на комфорт винаги диктува интензитета на стимулацията. Интензивността на стимулацията трябва да се усеща съвсем леко или въобще да не се усеща (под прага на усещанията).

 

Величината на тока , който се използва за стимулация варира между 1 и 3 милиампера ( 1 ma = 1/1000 A) . За сравнение - много от потребителската електроника и детски играчки използват светодиодни индикатори , които типично се нуждаят от ток с величина от 2 до 5 mA. В този смисъл светодиодните индикатори на панела на КЕС устройството консумират значително повече мощност от батерията от самата електростимулация на мозъка.
 

Ако интензивността на стимулация е прекалено силна за вас , може да се усети болезнено боцкане в ушите под електродите както и замайване или гадене. Ако имате такива усещания , намалете интензитета на стимулация и тези усещания ще изчезнат след няколко минути. В случаите , когато ползвателят има история на замайване , стимулацията може възбуди това усещане в първите няколко приложения , но това чувство ще изчезне , ако интензивността се контролира , така че да бъде на комфортното ниво или под прага на усещанията.
 

На база на клиничните изследвания експериментално е установено , че най-подходящата продължителност на третирането с КЕС е между 20 и 45 минути на ден в продължение на 3 седмици. Въпреки това при някои позитивният ефект на КЕС настъпва само след 10 минути докато други се нуждаят от цял час стимулация. Някои зъболекари използват КЕС метода вместо райски газ ( азотен оскид) за успокояване на нервни / тревожни пациенти преди дентални процедури. В някои случаи КЕС се прилага по време на цялата дентална процедура в продължение на часове.


При КЕС третирането някои хора съобщават за субективно усешане , че се чувстват по-леки или по-тежки ( промяна в теглото ). Субективно това може да се приема като много приятно или много неприятно усещане. Това усещане може да продължи няколко дни след процедурата , ако такава не се повтори. Поради тази причина се препоръчва ежедневно прилагане на КЕС или прилагането и за малко по-дълго време от назначеното , за да утихнат подобни усещания. Въпреки , че усещанията за промяната в теглото се срещат често при КЕС , това не е валидно за всички ползватели.


Въпреки че КЕС третирането е одобрено и се препоръчва при безсъние , някои хора заспиват трудно поради увеличаване на бдителността в резултат на стимулацията. Ако сте от тази категория хора и страдате от безсъние , използвайте КЕС 3 часа преди лягане. Също така в повечето случаи е полезно да се прилага КЕС през ден след първоначалния период на 3 седмици ежедневно приложение.
 

Незабавно след КЕС приложението ползвателите съобщават обиконовено , че се чувстват релаксирани , понякога в началните минути като опиянени , което повечето хора имат за много приятно усещане. След няколко минути до няколко часа лекото замайване в главата обикновено изчезва , състоянието на релаксация се запазва като в същото време се наблюдава и повишение на концентрацията и вниманието. Това състояние на релаксирано внимание продължава след първата процедура средно от 12 до 72 часа. Някои хора описват това усещане все едно наблюдават отстрани релаксираното си тяло.
 

След КЕС много хора съощават , че се чувстват освежени , по-малко стресирани и по-ефективни при умствена работа. Като цяло те спят добре и съобщават за подобряване в концентрацията , подобрена способност за учене , подобрена памет и общо чувство за благополучие.
 

Това съчетание от усещания е било описано за първи път от психолозите преди 70 години. Те са нарекли това състояние на съзнанието „алфа състояние”. Подобни състояния могат да бъдат постигнати чрез медитация , биофидбек тренировка , аудио-визуална стимулация с майнд машини , хипноза , различни религиозни ритуали. Също така след продължителни аеробни упражнения като бягане или плуване на дълги разстояния някои от трениращите изпитват подобни усещания.
 

При какви състояния КЕС – терапията се използва с успех ? Следната таблица показва резултатите от третирането на 2500 пациенти с КЕС , чиито клинични картини са били позитивно повлияни след ежедневно третиране с електростимулация в продължение на поне 3 седмици.

 

Peer-Reviewed Outcomes on 2,500 Alpha-Stim® Patients Self-Reports
 

    Състояние
N*

Слабо

<24%

Задоволително

25-49%

Средно

50-74%

Отчетливо

75-100%

Значимо

>25%

Болка (всички случаи)
1949
6.98%
31.97%
38.02%
23.04%
93.02%
Болка в гърба
403
4.69%
27.05%
38.96%
29.03%
95.04%
Болка в шията
265
6.79%
26.04%
47.17%
20%
93.21%
Болка в крака/стъпала
160
3.75%
26.88%
33.13%
36.25%
96.25%
Болка в рамо/ръка
150
8.67%
27.33%
42%
22%
91.33%
Карпален Тунел
25
0%
20%
68%
12%
100%
Артритна болка
188
5.85%
27.13%
46.81%
20.21%
94.15%
Болка в темпоро-мандибуларна става
158
10.76%
37.97%
37.97%
13.29%
89.24%
Миофасциална Болка
62
9.68%
29.03%
29.03%
32.26%
90.32%
Рефлекс Симпатична Дистрофия
55
18.18%
29.09%
34.55%
18.18%
81.82%
Фибромиалгия (само)
142
9.15%
37%.32%
36.62%
16.9%
90.85%
Фибромиалгия (с други)
363
9.09%
36.09%
41.87%
12.95%
90.91%
Мигрена
118
1.69%
41.53%
25.42%
31.36%
98.31%
Главоболие(други)
112
17.86%
26.79%
21.43%
33.93%
82.14%
Умствени разстройства (всички случаи)
723
8.44%
24.2%
32.78%
34.58%
91.56%
Тревожност (само)
128
10.16%
22.66%
32.81%
34.38%
89.84%
Тревожност (с други)
370
8.92%
22.97%
32.97%
35.14%
91.08%
Тревожност/Депресия
58
5.17%
32.76%
32.76%
29.31%
94.83%
Депресия (само)
53
13.21%
20.75%
43.4%
22.64%
86.79
Депресия (с други)
265
10.94%
23.02%
35.09%
30.94%
89.06%
Стрес
123
4.88%
24.39%
31.71%
39.02%
95.12%
Хронична Умора
50
6%
60%
20%
14%
94%
Безсъние
163
6.13%
28.83%
28.83%
36.2%
93.87%


N - брой пациенти
Източник : www.alpha-stim.com , Electromedical Products International Inc.
 

За приложение на КЕС ние препоръчваме CESta или DAVID PAL 36 & CES .

Част от научните публикации относно КЕС :  
 

 1. Cranial Electrotherapy Stimulation as a Treatment for Anxiety in Chemically Dependent Persons, Richard Schmitt, PhD, Thomas Capo, BS, Elvin Boyd, MD, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Vol. 10, No. 2, 158-160, 1986.
 2. Cranial Electrical Stimulation - CES Reduces Anxiety and Depression, Focus on Alcohol and Drug Issues, Vol. 6, No.1, 1983.
 3. Low Intensity Transcranial Electrostimulation Improves Human Learning of a Psychomotor Task, Richard E. Madden, Ph.D., M.S.W.; & Daniel L. Kirsch, Ph.D., American Journal of Electromedicine, 1987.
 4. The Use of Cranial Electrotherapy Stimulation in Post-Traumatic Amnesia: A Report of Two Cases, Allen Childs, M.D., M. Lynn Crismon, Pharm.D., Brain Injury, Vol. 2, No. 3, 243-247, 1988.
 5. Confirming Evidence of an Effective Treatment for Brain Dysfunction in Alcoholic Patients, Ray B. Smith, Ph.D., M.P.A, Journal of Nervous & Mental Disease, Vol. 170, No. 5, 275-277, 1982.
 6. Depression: A Diagnostic, Neurochemical Profile & Therapy with Cranial Electrical Stimulation (CES), C. Norman Shealy, Roger Cady, Robert Wilkie, Richard Cox, Saul Liss, William Clossen, The Journal of Neurological & Orthopaedic Medicine & Surgery, Vo. 10, No. 4, 319-321, 1989.
 7. Cranial Electrotherapy Stimulation Treatment of Cognitive Brain Dysfunction in Chemical Dependence, Richard Schmitt, Ph.D., Thomas Capo, Hal Frazier, M.D., Darrell Boren, J Clin Psychiatry, Vol 45: 60-63, 1984.
 8. New Treatments Offer Hope for Agitated Brain Syndrome, Allen Childs, M.D., The Psychiatric Times, Medicine & Behavior, September 1988.
 9. Electrosleep in the Management of Alcoholism, Ray B. Smith, Lois O'Neill, Biological Psychiatry, Vol. 10, No. 6, 675-679, 1975.
 10. Effects of Transcerebral Electrotherapy (Electrosleep) on State Anxiety According to Suggestibility Levels, Joseph J. Ryan, Gary T. Souheaver, Biological Psychiatry, Vol. 11, No. 2, 233-237, 1976.
 11. Electrosleep (Electrical Transcranial Stimulation) in the Treatment of Anxiety, Depression and Sleep Disturbance in Chronic Alcoholics, Richard E. McKenzie, Raymond M. Costello, J. Altered States of Consciousness, Vol. 2 (2), 185-195, 1975-76.
 12. Changes in Urinary Free Catecholamines and 17-Ketosteroids with Cerebral Electrotherapy (Electrosleep), David F. Briones, M.D., Saul H. Rosenthal, M.D., University of Texas Medical School at San Antonia, Texas, 57-58, 1973.
 13. Intracerebral Current Levels in Man During Electrosleep Therapy, A. M. Dymond, R. W. Coger, E.A. Serafetinides, Biological Psychiatry, Vol. 10, No. 1, 101-104, 1975.
 14. Treatment of Methadone Withdrawal with Cerebral Electrotherapy (Electrosleep), Evaristo Gomez, Adib R. Mikhail, Brit J. Psychiat., Vol. 134, 111-113, 1978.
 15. Electrosleep, A Preliminary Communication, Saul H. Rosenthal, M.D., Norman L. Wulfsohn, M.D., The Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 151, No. 2, 146-151, 1970.
 16. Electrosleep: Personal Subjective Experiences, Saul H. Rosenthal, Lynn F. Calvert, Biological Psychiatry, Vol. 4, No. 2, 187-190, 1972.
 17. The Effects of Cerebral Electrotherapy on Short-Term Memory Impairment in Alcoholic Patients, Ray B. Smith, Eleanor Day, The International Journal of the Addictions, Vol 12 (4). 575-582, 1977.
 18. The Effects of Electrosleep on Insomnia Revisited, Rosalind Dymond Cartwright, Ph.D., Marc F. Weiss, The Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 161, No. 2, 134-137, 1975.
 19. The Treatment of Insomnia Through the Use of Electrosleep: An EEG Study, Marc F. Weiss, The Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 157, No. 2, 108-120, 1973.
 20. Studies of Electrosleep with Active and Simulated Treatment, Saul H. Rosenthal, M.D., Norman L. Wulfsohn, M.D., Current Therapeutic Research, Vol. 12, No. 3, 126-130, 1970.