Количка

Количката е празна.

Вариабилност на сърдечната честота и сърдечна кохерентност

Един нов подход в медицината


Последни научни открития показват , че стресът и разстройства като  тревожността , депресията и прегарянето на работното място ( т.нар. „бърнаут” ) причиняват смущения във взаимодействието между нервната система , сърцето и мозъка. По тази причина в цял свят започва да се прилага един нов подход за третиране на тези състояния , който преди всичко е насочен към тялото : тренировката на кохерентна ( съгласувана )  работа на сърцето помага за за възстановяване на нормалното взаимодействие между гореспоменатите органи и системи.
 

Мозъкът в мозъка

Към крайния мозък , част от чиито дялове отговарят за нашата съзнателна психична дейност и ни дават възможност за логическо мислене ( наречени неокортекс ) , принадлежат и структурите на лимбичната система , които са седалище на емоциите и обонянието ни. Тези структури принадлежат към еволюционно най-старата част от кората на крайния мозък , наречена палеокортекс. Поради това ние , хората , имаме същите тези структури на лимбичната система като всички други бозайници. Съзнателното влияние над лимбичната система от неокортекса е много ограничено. Например ние в много по-малка степен можем директно да контролираме емоциите си от двигателните функции на тялото .  Поради това например ни е невъзможно ( без специални и продължителни тренировки ) в застрашаваща ситуация да си подадем команда „ да не се страхуваме ” и да прекратим чувството на страх , което изпитваме.

От друга страна – лимбичната ни система упражнява мощно влияние върху неокортекса и съзнателната ни психична дейност не може да „избяга” и да се „освободи” от това влияние. Например – забелязването на паяк може да причини паническа реакция ( активация на неспецифичния отговор „борба или бягство”) , особено когато лимбичната система е заета с прекомерни негативни емоции. Дори и да ни се припомни , че е безполезно да се страхуваме в тази ситуация , защото обективно няма опасност , страхът си остава. Още по-ясно се вижда тази ситуация при терапията на конфликтите в семейството. Психотерапевтът с консултирането и интервенциите си активно ангажира рационалната страна на мозъка на двамата партнъори . По време на терапевтичните сесии лимбичната система може да е „кротка”. Въпреки това при реалните житейски ситуации тя се активира и емоционалната страна на мозъка на двамата партнъори често взима надмощие и побеждава рационалната им страна. Този факт от нашата невробиология често може да служи като вероятно обяснение на фрустрацията на много семейни психотерапевти , които срещат постоянни трудности при промяна поведението на партнъорите или по дълосрочно задържане на промените в поведението им.

Как емоциите са свързани с физическите симптоми при различни разстройства

За появата на множество болести от критично значение е , че ключови функции , органи и системи на тялото ( кръвно налягане , сърдечна дейност , имунна система , храносмилателни процеси , хормони и ендокринни жлези и др. ) се контролират не от неокортекса , а от лимбичната система.

Това означава , че частта от мозъка , която е дом на емоциите ни също така контролира важни физиологични процеси в тялото без ние да имаме директен съзнателен контрол върху лимбичната система. И точно това е причината , поради която хроничният стрес както и психични разстройства като депресията и тревожността ни разболяват физически. При тези възприемани като  „само психически” разстройства се повлиява негативно регулацията на важни телесни функции.

 

Кохерентната ( съгласувана ) работа на сърцето – ключът към лимбичната система и подобрение на физиологичните фунции в тялото

Най-лесно и ефективно можем да получим достъп до лимбичната система чрез физически мерки. Един приет метод за това е сърдечната кохерентност. Например  ВСЧ (вариабилност на сърдечната честота )  биофидбек системата emWave Desktop  дава възможност да се идентифицират две различни типа колебания (флуктуации) на сърдечния ритъм – хаос и кохерентност. 


Вариабилност на сърдечната честота

 

Диаграмата показва как чрез тренировка на сърдечната кохерентност в унисон с дишането и визуализацията на положителни чувства като благодарност ( нещо различно от популярното позитивно мислене ) може да се трансформира безредната (хаотична) и бърза сърдечна дейност  по време на стрес. Това отразява активацията на „вътрешната спирачка” чрез парасимпатичната нервна система.

При състоянията на стрес , тревожност , депресия или гняв , ритъмът на сърдечния пулс е нередовен или хаотичен. ВСЧ биофидбек ( биофидбек тренировка чрез обратна връзка за вариабилността на сърдечната честота ) в съчетание с активиране ( или припомняне ) на положителни емоции води до синхронизация на вътрешните ритми като сърдечен ритъм и  ритъм на дишането. Резултатът е хармонично редуване между забавянето и ускоряването на сърдечния ритъм. Това състояние се нарича сърдечна кохерентност. Ежедневната тренировка за кохерентна работа на сърцето чрез ВСЧ биофидбек влияе позитивно върху физиологичните процеси в тялото.

Изследвания върху сърдечната кохерентност

Изследванията разкриват , че съгласуваната работа на сърцето директно влияе върху работата на мозъка и неговите функции. Това се отразява , например , като като по-бързи реакции и изпълнение на задачите в условия на стрес. Редовната тренировка за кохерентна работа на сърцето води до вътрешен покой. Това е практика , която може да се прилага във всички ситуации на ежедневния живот и дългосрочно за овладяване на тревожността и депресията. Изследвания върху вариабилността на сърдечната честота ( ВСЧ) и биофидбек за сърдечната кохерентност са показали и известна ефективност на методиката при астма и разстройства от неврологичен характер.

В изследване на Станфордския Университет са били включени пациенти с тежки болести на сърцето , които са участвали за периода на проучването в тренировка на кохерентната работа на сърцето. Симптомите на групата от участници включвали трудности и стрес в дишането , изтощение , тревожност и депресия. След 6 седмици третиране с ВСЧ биофидбек , нивото на стреса на групата пада с 22% , депресивността спада с 34% и физическото състояние се подобрява с 14%. В контролната група , в която участниците са били третирани с конвенционални средства , всички изброени индикатори се влошили.

И в Лондон и в САЩ хиляди служители на големи компании са преминали през тренировка за кохерентна(съгласувана) работа на сърцето. Проследяващите измервания показват , че влиянието на този тип тренировка се разпространява на всичките три нива : физическо , емоционално и социално. След 4 седмици кръвното налягане на участниците пада до стойност , която биха имали , ако свалят  10 кг. от теглото си. Друго изследване открива , че след ежедневна тренировка на сърцето на всеки 30 мин. за период от 4 седмици  , нивото на така наречения хормон на младостта ( DHEA) се увеличило със 100%. Постоянното сърцебиене намаляват в рамките на 3 месеца , намалили се до минимум физическата напрегнатост , безсънието , усещанията за умора и болка са намалили значително. На умствено ниво служителите съобщават за следните промени : значително редуциране на тревожността на работното място , фрустрацията , гнева и раздразнението.


Какво е Биофидбек ?

Биофидбек или биологична обратна връзка е научно основан метод , който е използван в моножество медицински проучвания и е цитиран в стотици ( ако не и хиляди ) медицински статии. При биофидбек метода се записват и измерват чрез сензори параметрите на физиологични телесни процеси ( например вариабилност на ритъма на сърдечната дейност ) , които обичайно не се съзнават. Акустични или визуални сигнали за промените в тези параметри в реално време се използват за подаване на обратна връзка към лицето , което тренира и така измерваните несъзнателни физиологични процеси могат да бъдат контролирани съзнателно чрез подаване на информация за тях към съзнанието на трениращия.
 

Каква е целта на Биофидбек методите ?

Редовната тренировка с биофидбек ще ви помогне да се научите да разбирате сигналите от тялото ви и ще ви даде възможност да започнете да упражнявате контрол върху досега несъзнателни за вас телесни процеси. Ще се научите да контролирате фунции на тялото по-добре и особено да сте по-релаксирани в напрегнати ситуации. Така в критични ситуации няма да сте безпомощни , а ще можете да влияете активно върху тялото си. Увереността ви ще се увеличи и във всеки смисъл на думата ще развиете нова самоувереност.


Къде и за какво се използва метода Биофидбек ?

Днес Биофидбек методите се радват на засилено приемане от пациенти и терапевти , защото ефективността им е научно доказана и в същото време нямат странични ефекти. Приложенията включват :

-          Дихателни упражнения , управление на стреса , тренировки в умствени умения и тренировка за умения за релаксация за подобряване на пиковото представяне в професионалния спорт , бизнеса , изкуствата

-          Терапия при болки от мигрена и тенсионно главоболие

-          Тревожни разстройства и панически атаки

-          Депресия

-          Синдром на хиперактивност и дефицит на внимание

-     Терапия при епилепсия и зависимости от алкохол , наркотици

-     Фекална и уринарна инконтиненция

-     Астма

-     Синдром на Рейно , синдром на раздразненото черво и мускулно преобучение след инсулт

-     Други  психосоматични разстройства и поведенческа медицина
          


Биофидбек с ВСЧ биофидбек системата emWave Desktop

Биофидбек системата emWave Desktop  свързва вариабилността на сърдечната честота , един от най-важните и най-изучавани медицински параметри на съвременната медицина ,  със съвременните биофидбек методи в една различаваща се биофидбек система. emWave ще ви отвори вратите към по-добър контрол над автономната ви нервна система – критичната  система , свързваща мислите и чувствата с доброто функциониране на телесните органи и системи. emWave успешно се използва като допълнение на съществуващите терапии на множество болести и разстройства , при които автономната нервна система играе важна роля – стресови разстройства , психосоматични разстройства , тревожни разстройства , обусловено от стрес високо кръвно налягане , превенция на повторен сърдечен удар и други. EmWave системата е също така полезна и за здрави хора – редовната биофидбек тренировка с нея подобрява осъзнаването на тялото, подкрепя релаксацията и предотвратява стресовите разстройства. В клиповете по-долу може да видите как emWave се използва в практиката на специалисти от областта на интегративната медицина и психотерапия на двойки с проблеми в отношенията:

 

Приложение на emWave техниките и технология за редуциране на стреса  при различни психосоматични разстройства в областта на интегративната медицина ( на английски език ) :Приложение на emWave техниките и технологията за редуциране на стреса в областта на психотерапията на партнъорските  взаимоотношения и семейното консултиране (на английски език ) :

Вариабилността на сърдечната честота – едно ново откритие ????

Ако ритъмът на сърцето е равномерен като почукването на кълвача с клюн или на дъжовните капки върху покрива , пациентът ще умре в рамките на 4 дни.”
( Уанг Шу , Китайски доктор , 3-и век преди новата ера )

Още преди 1700 години лечителите са знаели за медицинското значение на вариабилността ( варирането , променянето ) на сърдечния ритъм ( честота ) – или ВСЧ . Междувременно в Medline ( най-голямата медицинска база данни в света ) се откриват почти 8000 вписвания на статии върху ВСЧ и повече от 600 статии относно връзката между ВСЧ и смъртността. За много от сериозните болести ( сърдечен удар , диабет и др.) ВСЧ е един от най-изучаваните рискови параметри. Безброй медицински изследвания потвърждават опита на много поколения лекари.Какво е вариабилност на сърдечния ритъм ( честота ) или ВСЧ ?  

В здрави хора сърдечният ритъм не е на равни интервали като при работата на часовник , а времевият интервал между два удара на сърцето постоянно се променя. Сърцето ускорява ритъма си с всяко вдишване и забавя ритъма с всяко изишване. Вариабилността на сърдечната честота е разликата между честотите на сърдечния ритъм при вдишване и издишване. Тази ясно видима несъразмерност в сърдечната честота не е израз на смущения в сърдечния ритъм , а следствие на доброто фунциониране на настройване на сърдечния ритъм към настоящите условия на сърдечносъдовата система :


Електрокардиограма на здрав човек. Ясно се виждат различните интервали в милисекунди между ударите на сърцето.


В обобщение може да кажем , че ВСЧ като параметър се влияе от различни органи и системи като сърцето , автономната нервна система и съдовата система. Поради тази причина проблеми в тези органи и системи ( директно в тях или отразени индиректно чрез тях проблеми в други органи и системи ) смущават ВСЧ и така ВСЧ може да се счита за един глобален индикатор на психо – невро – сърдечните процеси.
 


Как вариабилността на сърдечната честота ( ВСЧ) ни съпровожда през живота ни ?

В акушерството ВСЧ във формата на така наречената кардиотокография ( запис на сърдечната дейност на плода ) отдавна се използва като ценен параметър при оценка на рисковете за плода като характерни изменения във ВСЧ могат да са индикатор за опасни усложнения ( такива като притискане на пъпната връв ) и едно от условията за вземане на решение за раждане с цезарово сечение.

В професионалния и в сериозния спорт за аматъори ВСЧ е станал важен параметър за оптимален контрол на упражненията и тренировката. Редовното спортуване подобрява нашата ВСЧ , което е израз на подобрен регулаторен капацитет и предполагаемо удължаване продължителността на живота.

Хроничният стрес намалява ВСЧ , което е израз на смущения в периодичната работа на кардио-респираторната система . В резултат на хроничен стрес могат да се появят опасни сърдечносъдови болести.

Хора с ниска ВСЧ са изложени на по-висок риск от сърдечносъдови проблеми – например вероятността от сърдечен удар ( остър инфаркт на миокарда ) или внезапна сърдечна смърт се увеличава. След прекаран инфаркт смъртността е до 4 пъти по-висока , когато ВСЧ е намалена.

Вариабилността на сърдечната честота ( ВСЧ ) е показател за остаряването на важни органи и системи. С възрастта ВСЧ намалява. По времето на нашия естествен край ВСЧ е редуцирана до минимум. Поради тази причина от измерването на ВСЧ могат да се направят изводи за биологическата възраст на тялото.

При пълноценна почивка и релаксация ритмите на дишане , кръвно налягане и сърдечната честота се синхронизират – състояние , наречено сърдечна кохерентност , което води до регенерация и възстановяване на тялото. Това състояние може целенасочено да се подкрепя чрез биофидбек тренинг за кохернтна ( съгласувана ) раабота на сърцето.

За да упражнявата позитивно влияние върху вариабилността на сърдечната ви честота и така да насърчавате вашето собствено състояние на сърдечна кохерентност , може да тренирате с биофидбек системи , специално проектирани за тренировка на ВСЧ. В нашия магазин такава система е emWave Desktop  , която дава възможност за ефективна тренировка на сърдечната кохерентност.