Количка

Количката е празна.

Важни фактори при избора и покупката на Майнд Машина

За по-добро разбиране на настоящата статия ви препоръчваме да прочетете статията Основи на аудио-визуалната стимулация на мозъка , която предоставя основна информация относно функционирането на майнд машините и разглежда тяхното историческо развитие и усъвършенстване. В тази статия ще разгледаме разликите в качеството и ефектите от употребата на различни майнд машини.

На пазара днес могат да се намерят много различни марки майнд машини , което  затруднява потенциалните потребители , които се интересуват от тези технологии , да направят правилния избор. Много от тези устройства са от така наречените експериментални системи – екипирани с голямо разнообразие от технически характеристики и стимулационни аудио-визуални сесии , предлагащи на потребителя висока степен на експериментиране , оптично – звукови ефекти и забавление. За тези потребители , които ценят подобни аспекти на аудио-визуалната стимулация , закупуването на експериментална майнд машина със сигурност не е грешно решение. Но в края на краищата в какво се състоят ползите от аудио-визуалната стимулация и употребата на  майнд машина ? Предполагам , че съвсем просто , този , който взема решение да закупи майнд машина обичайно е заинтересуван от определени приложения на това устройство. От извънредно голяма важност за проследяване ефекта от аудио-визуалната стимулация на определена майнд машина е да направим проучване дали и в каква степен в устройството , което искаме да закупим , са внедрени научните принципи за аудио-визуално увличане на мозъчните вълни . Обобщение на основните моменти в такова проучване сме изложили в повече детайли по-долу:

1.1  Стимулационни програми

Известно е , че доброто качество не се определя от количеството , а от „сорта” , „категорията” или „ класата” на даден продукт / услуга. Това , разбира се , е валидно и за информацията , която се съдържа в дадена майнд машина под формата на стимулационни програми за аудио-визуална стимулация. Лесно и относително евтино е да се създадат на базата на теорията за честотите на мозъчните вълни голямо количество стимулационни програми , които да се прехвърлят в паметта на дадена майнд машина. Но влиянието и ефектът от подобни стимулационни програми често са съмнителни и ненадеждни като големият им брой в допънение затруднява потребителя да подбере подходящите за себе си стимулационни програми. Значително по-голямо усилие ( финансово и оперативно ) за производителя на майнд машини представлява прегледа и оценката на всяка стимулационна програма поотделно чрез научно изследване по отношение на търсените ефекти от нея и ако е необходимо да се направи няколко пъти нейното модифициране , така че наистина да отговаря на декларираните в наръчника за експлоатация на устройството цели на приложение. Такъв тип проучване често отнема много време , особено поради необходимостта да се съберат определен брой доброволци , за да се провери надеждността и валидността на резултатите от изследването. Например , една система , която съдържа малко на брой подбрани и научно базирани стимулационни програми за всяко специфично приложение ( релаксация , концентрация на вниманието , подобряване на съня , енергетизиране и т.н.) обичайно има по-голяма стойност от система , която съдържа голям брой неизпробвани експериментални програми особено поради причината , че  потребителят  приема , че по правило предварително заложените  програми „спазват обещанията” си и постигат ефекта , който е деклариран в описанието им.

2.2 Техническа концепция на устройството

Не само качеството на стимулационните програми определя ефекта от и качеството на дадена майнд машина – техническата концепция , внедрена в устройството , също е от решаващо значение. В този план множество фактори играят важна роля и оказват влияние върху качествения ефект на стимулационния процес със светлинно – звукови пулсации. По-долу сме изброили по-важните фактори :

а) еднородна и постоянна по интензивност светлинна  стимулация на цялата повърхност на ретината

Проучванията на аудио-визуалното увличане на мозъчните вълни са показали , че еднаквата светлинна стимулация във всички точки на ретината произвежда най-интензивен и дълготраен ефект ( отговорът на мозъка , следващ честотата или аудио – визуално увличане на мозъчните вълни ) . Въпреки това при повечето майнд машини светодиодите ( LED ) , излъчващи светлината , са групирани директно пред очните лещи като това често създава усещане за болезнена стимулация само в центъра на ретината. Някои производители вземат под внимание този аспект на визуалната стимулация и в техните майнд машини светодиодите са отдалечени един от друг на по-голямо разстояние , така че светлинните пулсации са разпределени като интензивност равномерно и еднообразно по цялата повърхност на ретината чрез разполагането на светодиодите отстрани на ретината. В идеалния вариант , светлината се разсейва допълнително чрез поставен пред светодиодите дифузер , който гарантира оптимално и еднакво разпределение на фотоните към ретината.

б) изохронни водещи пулсации

Освен това проучванията са показали , че оптимален стимулационен ефект се постига при относителна ширина на пулсацията от 50% ( тоест когато продължителността на фазите „включено” и „изключено” на стимулационните пулсации са независими от промени в честотата на пулсацията ). В такъв случай се говори за изохронни водещи стимулационни пулсации. Но в много майнд машини продължителността на фазата „включено” на стимулацията е независима от честотата , така че ширината на пулсацията се променя при промени в честотата на стимулация. Така при ниски честоти на стимулация при тези майнд машини ще имаме по-голяма ширина на пулсацията , отколкото при по-високи честоти на стимулация. Следните фигури ще улеснят възприемането на тези зависимости :

Неизохронни пулсации :

Неизохронни пулсации
 

Изохронни пулсации:

Изохронни пулсации

 

В идеалния случай вашата майнд машина по подразбиране трябва да работи с изохронни водещи стимулационни пулсации ( тоест ширината на импулса да бъде 50% и независима от промени в стимулационната честота , което гарантира оптимален ефект от стимулацията – така интензивността на осветяване се възприема винаги като еднаква от потребителя , тоест няма смущения , което е особено важно в приложенията за релаксация и също така се осигурява постоянно ( като % от цялата дължина на импулса) и независимо от стимулационната честота време за стимулация , което е оптимално и съобразено с възможностите на невроните да се възбуждат и да преминават в състояние на почивка при предаване на периодично повтарящи се сигнали ) . Ако този стандарт не е спазен , то вие трябва поне да проверите дали ширината на импулсите може да се настройва върху самото устройство под въпрос или чрез съответния софтуер за програмиране на сесиите.

 

c) възможно дублиране на стимулационната честота при стимулация тип "редуване"

В много сесии за майнд машини често се използват редуващи се стимулационни импулси , което причинява състояние на дисоциация (откъсване от мислите и сензорно претоварване ) и така се насърчава ефекта на ментална релаксация. При този тип стимулиране импулсите към лявото ухо и дясното око или лявото ухо и лявото око са във фаза ( включват се едновременно и се изключват едновременно )  , което създава ефект  на светлинно – акустично „махало” . Много производители на майнд машини не вземат под внимание , че при стимулация от типа „редуване” автоматично се удвоява честотата на стимулация към мозъка. Например при стимулиране тип „ фокус” ( тоновете и светлините се включват и изключват едновременно ) със стимулационна честота от 1 Hz , един стимулационен импулс в секунда се излъчва едновременно към лявото и дясното око . При стимулиране тип „редуване” със стимулационна честота от 1 Hz се излъчват 2 стимулационни импулса в секунда – 1 импулс в секунда към лявото око и един импулс в секунда към дясното око като импулсите се редуват един след друг. Докато от всяка слушалка и “стъкло” на очилата се излъчват само по един импулс в секунда поради фазовата разлика ( редуването един след друг на импулсите в ляво и дясно ) де факто стимулационната честота към мозъка скача на 2 импулса в секунда ( 2  Hz ) , въпреки че майнд машинта работи със стимулационна честота от 1 Hz. Както споменхме по-горе повечето производители на майнд машини не вземат под внимание факта на удвояване на стимулационната честота при стимулране тип „редуване” и така нищо неподозиращият потребител , ползващ програма за релаксация с честота от 10 Hz,  при стимулиране тип „редуване” де факто стимулира мозъка с бета стимулация от 20 Hz , с което се постига точно обратния ефект на релаксацията – вниманието се изостря и човек се енергитизира. Добре замислената майнд машина е така проектирана , че автоматично настройва честотата на пулсациите при стимулиране тип „редуване” по такъв начин , че възприеманата стимулационна честота винаги е една и съща с целевата честота.

 

Могат да се отбележат множество други важни фактори , които имат влияние върху качествения ефект от употребата на майнд машините ( тук влизат например използваната форма на вълната на стимулационните импулси и отношението и към степента на създаваната стимулация или релаксация ) , но това далеч би надхвърлило обхвата и целта на тази статия. За всеки , който проявява повече интерес към техническите и психологическите фактори , свързани със създаването на оптимално увличане на мозъчните вълни , сме прикачили файла " Правила за създаване на увличане на мозъчните вълни" ( файлът е на английски ! ).

Факт е , че въпреки ,че  има множество производители и доставчици на оптично – звукови стимулационни системи , сериозно заинтересуваният купувач не трябва да се впечатлява от техническите характеристики и броя на стимулационните програми в дадена майнд машина , а по-скоро дали съответното устройство и неговите програми са проектирани на базата на истински  научни проучвания и до каква степен устройството може да издържи щателна научна проверка. Почтени доставчици се намират трудно и честни съвети за съжаление могат да бъдат получени рядко. Относително лесно е да се създаде експериментална система с много стимулационни програми и технически характеристики – тип „джунджурии” . Дори още по-лесно е такава система да се продава. Това не означава , че подобни системи нямат никакво въздействие. Ако вие цените разнообразието , многото фунции , визуално – акустичните ефекти и забавление , тогава заглеждането в такава система може да е по-добро от насочването към една система , чиято техническа концепция и относително изчистени стмулационни програми са съгласувани с основните принципи на оптималната аудио-визуална стимулация. Но този , който търси благонадеждна и стабилна майнд машина , чиято истинска стойност е в проучванията , които са внедрени в устройството и програмите , трябва първо да бъде  сигурен , че е намерил доставчик на такова устройство , от който може да получи честни и компетентни съвети относно експлоатацията и различните приложения на такава система.