Количка

Количката е празна.

Научни изследвания на АВУ системите от фамилията DAVID

 

Телевизионни репортажи относно приложението на DAVID системите за аудио визуално увличане на мозъчните вълни
    (АВУ) за дълбока релаксация при хронични болки , за подобряване на съня , тренировка на вниманието и
    концентрацията , повдигане на настроението и управление на стреса.

 Adio visual entrainment : hystory and physiological mechanisms, Dave Siever , Canada 
   История на аудио визуалното увличане на мозъчните вълни
  
The effect of AVE on skeletomotor and vasomotor activity
   Изследване на ефекта на физиологична релаксация от аудио визуалното увличане на мозъчните вълни
  
Sports Enhancement and the use of Audio Visual Entrainment (AVE)
   Подобряване представянето на професионални спортисти с помощта на АВУ на мозъчните вълни
  
Appling AVE Technology for Attention and Learning , Dave Siever , Canada
   Приложение на АВУ за подобряване на вниманието и ученето при синдрома на дефицит на внимание
  
AVE Program as a Treatment of Behavior Disorders in a School Setting , Michael Joyce & Dave Siever 
   Приложение на АВУ технологията при третиране на поведенчески разстройства в училищна среда
  
New Visions School Neurotechnology Replication Project 2000 - 2001 , Michael Joyce 
    Изследване относно гореспоменатия проект
  
The effect of Audio Visual Entrainment on Hypertension, Wendy Mullen, Kathy Berg & Dave Siever
    Ефектът на релаксацията , индуцирана от АВУ на мозъчните вълни , при високо кръвно
  
Neurobiology of Affective Disorders and Clinical Implications of Audio Visual Entrainment 
    Невробиология на афективните разстройства и резултати от приложението на АВУ за подобряване
    на настроението и разсейване на меланхолията
  
► Tech-Talk : Affective Disorders , Dave Siever
    Основна информация и съвети за справяне с депресията и меланхолията
  
AVE Application in the Treatment of Seasonal Affective Disorder , Dave Siever , Canada 
    Приложение на АВУ на мозъчните вълни за разсейване на меланхолията при сезонно афективно
    разстройство
  
AVE as a Treatment Modality for Seasonal Affective Disorder, Kathy Berg & Dave Siever 
    АВУ на мозъчните вълни като алтернативен метод за разсейване на меланхолията и лошото
    настроение
  
► Tech-Talk : Audio Visual Entrainment and S.A.D. , Dave Siever
    Основна информация за употребата на АВУ на мозъчните вълни за третиране на меланхолията при
    сезонно афективно разстройство
  
Application of Audio Visual Entrainment in the Treatment of Seniors' issues, Dave Siever , Canada 
    Приложение на АВУ на мозъчните вълни за подобряване на умствената форма на старите хора
  
► Tech-Talk : Brain Brightening , Dave Siever , Canada
    Резултати от изследването на АВУ сесията " Brain Brightener"върху умствената форма на стари хора
  
Audio Visual Entrainment as a Treatment for Chronic Pain, Mike Twittey & Dave Siever 
    АВУ на мозъчните вълни като метод за индуциране на дълбока физическа релаксация при
    третирането на хронични болки
  
Outcome of Medical Methods, AVE and Nutritional Supplements for the Treatment of Fibromyalgia Syndrome,
     Kathy Berg, Dave Siever, C.E.T., Horst Mueller, Ph.D., & Donald Seibel M.D.

    Ефектът от медицински процедури , АВУ на мозъчните вълни и хранителни добавки при  
    третирането на симптомите при фибромиалгия
  
The Use of Repetitive Audio Visual Entrainment in the Management of Chronic Pain , Dr. Fred Boersma
    Редовната употреба на АВУ на мозъчните вълни като средство за индуциране на дълбока психо-
    физическа релаксация при третирането на състояния на хронични болки
  
Audio Visual Entrainment : Dental Studies
    Приложение на АВУ на мозъчните вълни за дълбока релаксация по време на дентални процедури
  
The Effect of Relaxodont BrainWave Synchronizer on Endodontic Anxiety
    Ефектът на релаксиращите програми от устройство за АВУ на мозъчните вълни върху умствената и
    физическата напрегнатост по време на дентални процедури
  
Audio Visual Entrainment - Finding a Treatment for Post Traumatic Stress Disorder, Dave Siever
    АВУ на мозъчните вълни като начин за насърчаване на ментално спокойствие при пост травматични 
    стресови разстройства
  
Audio Visual Entrainment : Safety and Tru-Vu Omniscreen Eyesets , Dave Siever 
    Аспекти на безопасността на АВУ на мозъчните вълни със специфични коментари относно очилата
    за визуална стимулация Tru-Vu Omniscreen Eyesets
  
Витамин Д и връзката му с безсънието , тревожността , депресията и други разстройства

Основна информация относно аудио визуалното увличане на мозъчните вълни :

Може да прегледате извадки/отделни глави от книгата  "The Rediscovery of Audio-Visual Entrainment Technology" by Dave Siever, Copyright 1997

         ► What is Brainwave Entrainment ?
         ► History of Brainwave Entrainment and Light & Sound Stimulation
         ► Rules of Brainwave Entrainment