Количка

Количката е празна.

Какъв е подхода на Brain - Amigo към тренировката на мозъка ?

Всяка мозъчна клетка - стимулирана за растеж и упражнена !  
 
Подходът на Brain - Amigo към тренировката на мозъка се опира на следните  основни принципи :  
 
► Ако са налице различни стресови фактори , които пречат на професионалното ви представяне или влияят негативно на психо-физическото ви здраве , ние ще ви предложим оборудване за тренировка на мозъка , което да ви подкрепи във вашето търсене на подобрено представяне и по-добро качество на живот. 
 
► Преди да мислим за управление на стреса е по-добре да предотвратим в максимална степен възникването му. Моля вижте нашия инструмент за идентифициране на натуралния ви стил на мислене , който ще ви помогне да изберете работни дейности и стил на общуване с околните , които съответстват на вашия природен психо-физиологичен тип на мислене. Заетостта с работа , която не съответства на силните страни на вашия специфичен начин на мислене и общуването с околните по начин , който силно се различава от вашата  индивидуална нужда от стимулация, са сериозни източници на стрес. Оценката на натуралния стил на мислене е синтез на работата на Карл Г. Юнг в областта на психологическите типове и на изследванията на Карл Прибрам в областта на невро-психологията.
 
► Нашата селекция от оборудване за тренировка на мозъка ще ви позволи да тренирате самостоятелно и безопасно у дома. Въпреки че неврофийдбек тренингът (ЕЕГ-биофидбек,невротерапия,невротренинг)  винаги е полезен , той невинаги е възможен поради следните причини. Невротренингът е скъпа форма на обучение / терапия , която изисква тренировката да се води и оценява от висококвалифициран неврофийдбек терапевт. В България такива специалисти са много малко на брой. Продължителността на невротренинга в зависимост от състоянието ви  и поставените цели може да варира от 15 до над  50 сесии като са необходими поне 35 - 40 сесии за идентифициране на траен прогрес. Brain - Amigo ще ви предостави необходимото оборудване и напътствия , за да получите резултати , подобни на тези от невротренинга , но постигнати удобно и по - икономично тренирайки у дома ви. Моля вижте нашата гама от оборудване и допълнителни услуги тук.
 
Крайна цел на Brain - Amigo е да предостави такива оборудване и подходи , които спомагат за издигане уменията за психо - физиологична саморегулация и самоуправление на по-високо ниво. Ние вярваме , че отделният човек трябва и може да има властта да направлява собственото си развитие и здравно състояние по начин , който не го прави зависим от външни авторитети , а увеличава личната му сила и възможност да стигне до истинския си потенциал.