Невротехнологии за дълбока релаксация и саморегулация в психотерапията

Постоянно се увеличава броя на психотерапевтите , които прилагат невротехнологиите ( биофийдбек , неврофийдбек , соматични упражнения за нервномускулно пре-образование, технологии за стимулация на мозъка ) в комбинация с психотерапията , което значително катализира терапевтичния процес и осигурява физиологична подкрепа без негативни странични ефекти.

 

Какви са рационалните основания за приложение на биофийдбек тренинга и синхронизирането на мозъчните вълни със светлинни и звукови пулсации в контекста и за целите на психотерапията ? Какви са ползите за клиента и терапевта от добавянето на тези методики в процеса на психотерапия ?

Отговорите на тези въпроси надхвърлят обема на настоящата страница в нашия интернет сайт. Въпреки това е възможно да се скицират накратко няколко от основните принципи положения , които подкрепят приложението на биофийдбек и аудио-визуалното увличане на мозъчните вълни в контекста на психотерапията :

Култивирането на физиологични състояния на релаксация улеснява психотерапията

 

 • Култивирането на физиологични състояния на релаксация улеснява психотерапията. Пионери на психоанализата като Зигмунд Фройд и Шандор Ференци съветват да се прилагат релаксиращи упражнения и практики , за да се преодолеят задръжките към свободните асоциации. Дори след като изоставя хипнозата Фройд продължава да кани клиентите си да полягат на кушетка.
   
 • Започването на психотерапевтична сесия с кратка релаксираща практика увеличава осъзнаването в клиента и улеснява изразяването на емоциите. Завръщането към релаксирано състояние помага да се редуцира интензивността на емоционалната болка и да се създаде нагласа на приемане.
   
 • Синхронизирането на мозъчните вълни със светлинни и звукови пулсации е изключително бърз метод за насърчаване състояния на дълбока релаксация при клиенти с висока тревожност , емоционална болка , панически състояния , безсъние и напрегнатост. При повечето хора такива състояния се постигат в рамките на 5-8 минути от началото на стимулацията като при това методът е много надежден, безопасен , нефармакологичен и без странични ефекти. Краниоелектростимулацията на мозъка отключва отговора на релаксация на организма като насърчава естественото производство на мозъчни невротрансмитери и хормони , имащи важно значение за нивото на енергията , чувствителността към болки , позитивната нагласа и добрия сън. Поради тези причини електростимулацията и сензорната стимулация могат да са важен и много полезен инструмент като част от комплексна програма за терапия на зависимости.

  АВУ и биофийдбек в психотерапията
   
 • Биофийдбек методите и инструменти значително подпомагат процеса на заучаване на релаксиращи упражнения чрез добавянето на елемента на незабавната и обективна обратна връзка – направляван от психотерапевта клиентът разбира кои практики имат релаксиращ ефект върху физиологията му индивидуално за него – независимо дали са от инструментариума на автогенния тренинг , хипнозата , прогресивната мускулна релаксация, направляваните представи , диафрагменото дишане или други способи.

 • Наблюдението на промените в тялото води до идентифициране на защитни и задръжни реакции

 • Наблюдението на промените в тялото води до идентифициране на защитни и задръжни реакции. Наблюденията на терапевта относно движенията , позата и промените в невербалното изразяване осигуряват ключове към моментните емоционални и когнитивни процеси в пациента. Внезапни промени в тялото често разкриват настоящи действия , насочени към блокиране и подтискане на появяващи се мисли , чувства и импулси. Специфични модели на напрягане и напрежение на мускулатурата подкрепят защитните действия на ума. Хроничното подтискане на емоциите създава мускулна броня ( Вилхем Райх).
   
 • Електронният мониторинг на физиологията усилва разпознаването на взаимовръзките между ума и тялото. Биофийдбек инструментите идентифицират фини моментни промени и процеси , невидими за външния наблюдател , като осигуряват знак за терапевта и клиента относно емоционално значими вътрешни реакции. Онагледяването на физиологичния сигнал редуцира съпротивата към терапията. Клиентът възприема биологичния сигнал като „обективен“ и приема неговото представяне с по-голяма готовност от инициираните от терапевта интерпретации.
   
 • Клиентът може да изтласква негативни емоции извън съзнанието си , но не и извън тялото си. Индивидите могат да отричат много емоции и желания когнитивно и въпреки това тялото ще разкрие неоспорими физически реакции , когато се дискутира съответната тематика.

  Понижения в електрическото съпротивление на кожата и приферната температура , промени в мускулното напрежение , ритъма и стила на дишане могат да бъдат предупреждения за подобни неразпознати емоционални напрежения и конфликти.

  Температурен Биофийдбек в Психотерапията
   
 • Биофийдбек инструментите могат да идентифицират маладаптивни физиологични реакции : маладаптивните реакции са в диспропорция спрямо отключващия стимул и ситуация – или са пресилени , или недостатъчни. В допълнение клиентът може да не успява да се възстанови по навременен начин след като отключващата ситуация е отминала.
   
 • Веднъж след като типичните модели на физиологична реакция са разпознати , биофийдбек инструментите могат да се използват за трениране и модификация на маладаптивните елементи. В Биофийдбек методите са развити протоколи за идентифициране модели на свръх-реактивност и слаба реактивност , както и насоки за биофийдбек тренинг на по-подходящ модел на реагиране за всяка група.
   
 • Наблюдението на промените във физиологичния сигнал може да убеди клиента в реалността и значимостта на субективните когнитивни и емоционални промени. Клиентът често е изненадан от просто разпознаване на връзките между физиологията и психиката си : „ Имате предвид , че само поради това , че изпитвам разочарование от съпругата си , дишането ми става нестабилно , сърдечният ми ритъм се променя и моделите на мозъчните ми вълни са различни ???“

  Също така дисплеят на биофийдбек инструмента може да покаже на клиента силата на уменията за релаксация и хипнотичната индукция при допринасянето за драматични физически промени и да убеди пациента да продължи да сътрудничи на терапията и подобни процедури.
   
 • Психофизиологичният мониторинг чрез биофийдбек подкрепя множество поведенчески терапии и специализирани интервенции. Например физиологичните показатели може да направляват курса на поведенчески терапевтични интервенции като системната десинсибилизация.

  Всеки от параметрите като кожно-галваничната реакция , промени в периферната температура, дихателния и сърдечния ритъм може да служи като индикатор кога клиентът успокоява тревожността си и кога тя е устойчива или се увеличава. В допълнение асистираната чрез биофийдбек релаксация може да улесни възстановяването след всяко излагане на провокиращ тревожността стимул.


   
 • В заключение биофийдбек методите и биомониторинга са полезни в създаването на готовност за самоизследване , редуцират съпротивата към терапията и дават възможност на клиента да осъзнае взаимовръзките между ума и тялото. Онагледяването на физиологичните сигнали дава възможност психотерапевът и клиентът по сходен начин да идентифицират маладаптивни и стереотипни реакции на стрес и да претренират по-гъвкави и подходящи начини за реакция.

   
 • Биологичният мониторинг чрез биофийдбек в хода на психотерапията може да осигури „ прозорец към душата“ – даващ сигнал едновременно към терапевта и клиента да се настроят към специфични теми и житейски ситуации , които активират соматични реакции на дистрес, заплаха и тревожност.

 

 

КАК РАБОТЯТ НЕВРОТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ДЪЛБОКА ПСИХО-ФИЗИЧЕСКА РЕЛАКСАЦИЯ ?

► Сензорната стимулация ( светлина , звук, допир, аромати) има осезаем ефект върху ритмичната работа на мозъка.
► Сензорната стимулация от градска среда ни прави тревожни.
► Сензорната стимулация от природата ни успокоява.

► Ритмично трепкащите пламъци на огъня и слънчевите отражения от морските вълни успокояват мозъка
► Ритмичният барабанен звук бързо променя активността на мозъка и има силата да създава трансови състояния или
    да ни енергизира.

АВУ-системите ( познати още и като майнд машини) генерират меки светлинни пулсации през очила с вградени
    светодиоди и ритмични тонове през слушалки . Някои от моделите използват и ритмични слаби електрически импулси
    за още по-изразен ефект на релаксация.

► Мозъкът има тенденцията да синхронизира ритъма си на работа с честотата на ритмично пулсиращи светлини и звуци .

► След кратко време мозъкът успокоява електрическата си активност и така се насърчават състояния на релаксация,
    транс или сън, които имат силен възстановителен ефект и катализират ефекта от други процедури или терапии. По
    силата на принципа "отговор на мозъка, следващ честотата на стимулацията" мозъчната активност може и да се
    възбужда и стимулира, което насърчава състояния на спокойно внимание или енергетизиране, които са полезни при
    разстройствата с  дефицит на внимание, депресии и тревожни разстройства.

За научно и по-детайлно обяснение на принципите на действие на АВУ системите моля кликнете върху тази връзка

 

 

   

 

"БРЕЙН ЕЛЕКТРОНИКС" ООД ПРЕДЛАГА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТИТЕ :


►иновативни висококачествени невротехнологични продукти +

►консултиране и следпродажбена подкрепа +

обучение за успешно приложение на АВУ и КЕС (кранио електростимулация на мозъка ) в контекста на различни видове психотерапия

 

За допълнителна информация относно методите за биофийдбек и стимулация на мозъка може да прегледате следните връзки :

Презентация в 11 слайда с цялата информация, която ви е необходима за въведение в методите

Библиотеката ни със статии за биофийдбек

Чести въпроси относно кранио електростимулацията на мозъка

Чести въпроси относно аудио-визуалното увличане ( АВУ) на мозъчните вълни

Библиотека с полезни статии за приложенията на аудио-визуалното увличане на мозъчните вълни

Библиотека с полезни статии за приложенията на кранио електростимулацията ( КЕС) на мозъка