Продуктово описание и характеристики на David Delight Plus

 

Продуктови характеристики:                                                                                                Нашите допълнителни услуги за вас:      
   
Проектиран отчитайки физиологията на мозъка
                      ►Наръчник на оператора на български
►С научно тествани сесии
                      ►Справочник относно АВУ на български
►Оптимално и надеждно увличане на мозъчните вълни
                      ►Богат избор от допълнителни аксесоари
►Отлично техническо изпълнение
                      ►Библиотека с проучвания , статии и филми
30 научно изпробвани програми за всички необходими
    приложения
                      ►Обмяна на опит , познания , професио-
                           нално обслужване и подкрепа
►Възможност за проектиране на ваши програми с Давид
    редактор на сесии ( опция ) и 6 свободни места в паметта
                                
►Tru-Vu Omniscreen очила с леко синкава - бяла светлина,
    дифузер и отражател за максимално добро
    излъчване и равномерно разпръскване на светлината
 
►Независима стимулация на лявата и дясната хемисфери
    на мозъка 
 
►Омекотени светлинни пулсации
 
►Изохронни звукови пулсации водещи "ритъма" на сесията
 
►Възможност за избор на различен тип звуково стимулиране
 
►SoundSync режим
 
►Ganzfeld  режим
 
►Soft-On / Soft-Off функция 
►Интегрирана функция за водене на дихателния ритъм и
    тренировка ВСЧ на сърцето
 
►Възможност да се ползва от 2 потребители (опция)
 
 ►"Говорещите" символи на предния панел позволяват 
      изключително лесна и интуитивна употреба
 
 
 
 
 
Нашата специална препоръка за потребители със сериозни интереси !
 
Ако търсите система за аудио-визуално стимулиране , която не е само за развлечение , но поставяте ударение на сериозните приложения с надежден и репродуктивен ефект , тогава системите от фамилията  DAVID са единствените , които може да ви препоръчаме. Други системи поради различни причини (хардуерни и софтуерни) не осигуряват нито надеждно , нито репродуктивно увличане на мозъчните вълни ( АВУ ) и поради тази причина са подходящи повече за развлекателни , експериментални и психеделични цели. В това отношение може да прегледате и нашата статия Важни фактори при избора и покупката на майнд машина . Също така за разлика от продукти на други производители досега не е известен нито един случай на фото-епилептичен припадък със системите от фамилията DAVID.
 

 
Детайли :
 
Научно издържана система , конструирана съобразно физиологията на мозъка

 
DAVID Delight Plus е резултат на над 35 години на сериозни фундаментални изследвания в областта на аудио-визуалното стимулиране на мозъка. При проектирането на DAVID Delight особено внимание е било отделено на опростената употреба и подръжка на устройството. Символизмът на бутоните върху предния панел "говори" сам за себе си и позволява изключително бърза , удобна и интуитивна употреба , която прави този модел лесно достъпен и атрактивен за по-възрастни или хора , които не са технически ориентирани. Изключително здравият корпус на модела осигурява дълга експлоатация и много атрактивен визуален дизайн.
 

Както и при другите модели от фамилията DAVID силните страни на DAVID Delight не са в наличието на множество експериментални стимулационни програми  или външно ефектни технически екстри , а по-скоро в особено ефективното и репродуктивно увличане на мозъчните вълни( АВУ ), защото устройството е проектирано съобразно физиологията и резонансното поведение на мозъка и физиологията на слуха и зрението . Следните графики демонстрират силата на DAVID Delight Plus да създава особено силно увличане на мозъчните вълни. Снимките показват стимулирането на мозъчната дейност по време на сесия със система DAVID Delight Plus. За стимулираща програма е подбрана сесия "В1 - Релаксация , подкрепяща здравето" с целева честота от 10 Hz , а снимките са от ЕЕГ (електроенцефалографско ) записване на мозъчната дейност със софтуер BioExplorer и 2-канално  ЕЕГ устройство Wireless Pendant на Minder Labs. Лявата снимка показва спектъра на мозъчните вълни на лявата и дясната мозъчни хемисфери  преди началото на сесията , а дясната снимка показва спектъра в края на сесията. Значителното увеличение на мозъчната дейност в честотата от 10 Hz се вижда напълно ясно като амплитудата е от почти 45 микроволта. За сравнение други устройства за светлинно-звуково стимулиране на мозъка са много далеч от достигане на такива забележителни стойности на увеличение на амплитудите на мозъчните вълни.

 
 
 
 
 
 
Другото главно достойнство на  DAVID Delight Plus   е в това, че в него са интегрирани множество предварително програмирани сесии за стимулация на мозъка , които са проверени и оптимизирани чрез множество научни изследвания. Поради твърде големия  обхват и размер на текста на изследванията ние сме ги поставили в отделна страница , достъп до която може да получите като кликнете на линка тук.
 
Препоръка: 

За да получите максимума от тази технология , компетентно обслужване и отговор на въпросите ви , би било полезно да закупите този продукт от специализиран и оторизиран дистрибутор на Mind Alive Inc. със съответния сертификат (Certificate of Achievement RS), удостоверяващ квалификацията му. Други доставчици като цяло нямат необходимия опит с тази гама продукти и не могат да ви осигурят компетентен съвет и подходящо обслужване в случай на необходимост. 
 
Описание на оборорудването: 

В сравнение с по-малкия си "брат" - DAVID Delight  - DAVID Delight Plus  предлага в допълнение : 

        ►По-голям избор от пълния набор стимулационни програми 
        ►Свободна памет за съхранение на до 6 програми , проектирани от потребителя , без да се изтриват оригиналните 
            сесии

Всички останали общи характеристики съответстват на тези на DAVID Delight  : 
 
 Очила за светлинна стимулация Tru Vu Omniscreen , проектирани и изработени съобразно физиологията на зрението
 
 
Съобразно неврофизиологичните изследвания на аудио-визуалната стимулация увличането на мозъчните вълни е резултат от отговора на мозъка , следващ честотата на стимулацията , който е най-силно изразен и репродуктивен , когато светлинните пулсации стимулират цялата повърхност на ретината с възможно най-уеднаквена интензивност на осветяване във всичките и точки. Този извод от проучванията е внедрен при проектирането и производството на специалните очила Tru Vu Omniscreen , които се използват във всички системи от фамилията на DAVIDTru Vu Omniscreen очилата използват светодиоди ( LEDs), които не са поставени директно пред очите , а са отдалечени на подходящо разстояние един от друг и поради това стимулират със светлинно излъчване цялата повърхност на ретината. Освен това светодиодите са прикрепени върху сребърни рефлектори ( отражатели ) , които разпръскват светлината във всички посоки и така осигуряват равномерна светлинна интензивност във всички точки на ретината. За усилване на този ефект пред светодиодите е монтирана дифузерна пластина , която освен че защитава светодиодите от външни въздействия , допълнително увеличава разпръскването на светлината по  равномерен начин . Дифузерната пластина покрива почти цялото визуално поле на потребителя и поради равномерното разпръскване на светлината действа като светлинен „чадър” , който стимулира цялата повърхност на ретината с относително еднакъв интензитет на осветяване.  Поради този ефект на осветяване на цялото визуално поле Tru Vu Omniscreenочилата могат да се използват по желание и с отворени очи. Tru Vu Omniscreen очилата работят със светодиоди , които изличват бяла светлина със съвсем лек син нюанс , която съдържа всички цветове от естестения спектър на светлината. Това подсигурява равномерна по цвят и интензивност стимулация едновременно на пръчиците и цветовите рецептори ( колбичките )  , които са светлочувствителните клетки на ретината. Този тип светлинна стимулация е подобен на начина на стимулация , който се получава от естествената дневна светлина. Нещо повече , така проектираната и осъществена светлинна стимулация се е доказала като особено ефективна при приложенията за визуализиране и водени представи /медитации. Друга специфична характеристика на TruVu Omniscreen очилата е възможността им да стимулират всяка мозъчна хемисфера с различна честота на светлинната стимулация ! Слуховите анализатори (ушите) са свързани чрез слуховите нерви към мозъка по следния добре известен начин : лявото ухо е свързано към дясната мозъчна хемисфера и дясното ухо е свързано към лявата мозъчна хемисфера. За разлика от тях очите са свързани чрез зрителните нерви по следния начин : двете очи са свързани и към двете мозъчни хемисфери като дясната част на ретината на двете очи е свързана към дясната мозъчна хемисфера , а лявата част на ретината на двете очи е свеързана към лявата мозъчна хемисфера. Този начин на свързване на очите към мозъка е взет под внимание при проектирането на всички системи от фамилията на DAVID и очилата TruVu Omniscreen като светодиодите от лявата страна на двете очи могат да имат различна честота на светлинните пулсации от светодиодите от дясната страна на двете очи. По този начин е възможно например да се стимулира лявата страна на ретината на двете очи с 4 Hz честота на светлинната пулсация и да се индуцира поради това честота от 4 Hz в лявата мозъчна хемисфера и едновременно и независимо , но по подобен начин е възможно да се индуцира честота от 12 Hz в дясната мозъчна хемисфера :
 
 

► Изохронни звукови пулсации
С помощта на ЕЕГ (електроенцефалографи) инструменти учените са изследвали множество звуци , които имат качеството да променят мозъчните вълни. В тези неврологичните изследвания  експериментаторите са отбелязвали и документирали способността на мозъка да резонира с пулсацията на тоновете , позната като отговор , следващ честотата или увличане. Изохронните тонове се включват и изключват бързо от звукоизточника и са разпределени на равни интервали един от друг. Проучванията са доказали , че изохронните тонове произвеждат най-голям отговор  на мозъка , индуциран звуково или увличане на мозъчните вълни чрез звук. Всички модели DAVID използват изохронни тонове за аудио увличане на мозъчните вълни.
 
► Възможност за избор на различен тип звуково стимулиране 
Освен изохронните тонове по желание на потребителя могат да бъдат избрани и бинаурални тонове или тонове , подобни по развитие във времето на тоновете, произвеждани от камбани. Също така звуковата стимулация може да бъде изцяло изключена.
 
►   Аудио връзка
Всички модели DAVID имат аудио вход , чрез който могат да бъдат свързвани към източник на звук ( компютър, CD, MP3 плеър). По този начин аудио-визуланите сесиите могат да се комбинират с различен тип аудио съдържание , подходящо за комбиниране със съответната сесия. Например това може да бъде релаксираща музика, естествени звуци от природата , програми за водени представи , ментален тренинг , езиково обучение , хипнотични внушения или песен от албум.  DAVID системите нямат AudioStrobe декодер - тоест не са съвместими с AudioStrobe дискове. За сметка на това те имат SoundSync режим (вижте SoundSync сесия по-долу)  , който за разлика от AudioStrobe технологията може да се използва с всеки компакт диск с музикално съдържание.
 
 Възможност за препрограмиране и програмиране на собствени сесии посредством допълнителен софтуер
DAVID Delight Plus може да бъде програмиран със собствени сесии от потребителя при закупуване на допълнителен софтуер DAVID Session Editor Software ( вижте възможностите за комбинации по-долу).
 
Soft-On / Soft-Off функция
В края на всяка сесия интензивността на осветяване и звуково стимулиране намаляват много фино и постепенно. Това предотвратява възможността за получаване на сомнатичен шок от рязко прекъсване на стимулацията ( сомнатичният шок се получава при рязко смущаване на човек , който е в дълбок транс или медитира) и в същото време осигурява продължителността на ефекта от стимулацията в края и след края на сесията.
 
 Функция за водене на дихателния ритъм и тренировка ВСЧ на сърцето
Множество научни изследвания са доказали , че бавното диафрагмено дишане с плавни дихателни цикли има успокояващ ефект върху автономната нервна система (АНС) в състояние на стрес. Дейността на симпатичния дял ( отговорен за отговора "борба или бягство" ) и на парасимпатичния дял ( усилието на мозъка да уравновеси психо-физиологията след състояние на стрес)   на АНС се успокояват драматично с използване дихателни техники за  контролирано , бавно диафрагмено дишане. Също така е известно , че дългите и грациозни дихателни ритми на дишане са част от медитацията от древни времена. Скорошни проучвания също така показват , че с подходящи дихателни техники Вариабилността на Сърдечната Честота на Сърцето( ВСЧ)  се увеличава.  ВСЧна сърцето е физиологичен параметър , който е директно свързан със състоянието на релаксация и ментален стрес , както и съз здравословното състояние като цяло. В здрави хора сърдечният ритъм не е на равни интервали като при работата на часовник , а времевият интервал между два удара на сърцето постоянно се променя. Сърцето ускорява ритъма си с всяко вдишване и забавя ритъма с всяко изишване. Вариабилността на сърдечната честота е разликата между честотите на сърдечния ритъм при вдишване и издишване. Тази ясно видима несъразмерност в сърдечната честота не е израз на смущения в сърдечния ритъм , а следствие на доброто фунциониране на настройване на сърдечния ритъм към настоящите условия на сърдечносъдовата система. :
 
 
 
Когато сме в състояние на психически стрес , честотата на сърдечния ритъм при вдишване се приближава до тази при издишване - тоест вариабилността на сърдечната честота намалява. Хроничният стрес  намалява ВСЧ на сърцето.  Като резултат от това има риск от опасни сърдечносъдови болести. Хора с ниска ВСЧ на сърцето са подложени на по-голям риск от сърдечен удар. Особено след инфаркт на миокарда смъртността е до 4 пъти по-висока , когато ВСЧ е намалена. ВСЧ на сърцето също така е индикатор и израз на остаряването на важни органи и физиологични системи. С възрастта ВСЧ на сърцето намалява. По време на нашия естествен край ВСЧ на сърцето е намалена до минимум. Поради тази причина от стойностите на ВСЧ на сърцето могат да бъдат направени важни изводи за биологичната възраст на тялото ни. При почивка и релаксация  ритмите на дишането , кръвното налягане и сърдечния ритъм се синхронизират (състояние определяно като сърдечна кохерентност)  , при което в тялото протичат процеси на регенерация и възстановяване. Съгласно изследваниета преминаването в това състояние може да бъде подпомогнато и насърчено от подходяща тренировка на дишането и кохерентността на сърдечния ритъм. В това отношение в DAVID Delight Plus е вградена функция за водене на дихателния ритъм чрез насочващи звуци от удар на сърце , които могат да се включват / изключват по желание. ВСЧ техниката за дишане в DAVID Delight Plus използва 10 секундни дихателни цикли ( 6 цикъла за минута , 5 секунди за бавно издишване и 5 секунди за бавно , диафрагмено вдишване) , които са били установени като най-подходящи за постигане на висока и оптимална ВСЧ и кохерентна работа на сърцето. Вдишването и издишването се правят за време от 2 звука от удара на сърце , генерирани от DAVID Delight Plus
 
DAVID Delight Plus   има 30 вградени стимулационни програми и 6 празни места в паметта си за съхранение на програми , проектирани от потребителя. Въздействието на оригинално вградените програми се основава на научни изследвания и клинични приложения , които са били проучвани многократно с цел тяхното рафиниране и оптимизиране. Описанието на сесиите и техните приложения може да видите като кликнете върху линка тук.
 
Възможности за комбиниране & аксесорари : 
 

 

 
Софтуерът е съвместим с Windows XP, Vista и Windows 7 и позволява свободно програмиране на множество параметри на стимулацията на DAVID PAL 36. С помощта на редактора на сесии може да прехвърлите проектираните от вас сесии/програми на вътрешната памет на DAVID PAL 36 или на CD , което може да подава информация за сесията към DAVID PAL 36 от компютър или CD/MP3 плеър. В последния случай е възможно да се свърже информацията за сесията с всякакви звукови файлове и да се синхронизира аудио-визуалната стимулация с вербални внушения , програми за ментален тренинг , водени представи и визуализиране , естествени природни звуци или релаксираща музика. Също така редакторът позволява стимулацията да бъде настроена в режима на Ganzfeld ефект.
 
 
Комплектът позволява да се наслаждавате на сесиите от DAVID PAL 36 заедно с още един човек. Комплектът включва още един брой стерео слушалки , един брой очила  Tru Vu Omniscreen  и необходимия сплитерен кабел за свързване на втория чифт очила и слушалки към DAVID PAL 36.
 
 
Други аксесорари за DAVID Delight Plus могат да бъдат разгледани също така в категорията АВУ Аксесоари.
 
ДОСТАВКА:
 
DAVID Delight Plus
►Tru Vu Omniscreen очила с 2 х 4 бели светодиода LED
►Стерео слушалки
►Кабел за свързване към аудио източник
►Чантичка за съхранение и пренасяне
►Калъф за съхранение на очилата
►9 V батерия
► Адаптер 9 V за захранване на устройството от ел.мрежата
►Наръчник на оператора на български
►Справочник относно АВУ на български с упътване за приложенията на сесиите
►Свободен достъп до библиотеката ни със справочна информация и статии
►Обслужване и подкрепа на български
 
Кратка основна информация относно аудио-визуалното увличане на мозъчните вълни:
 
Мозъчните вълни
 
Какво представляват мозъчните вълни ?
Мозъкът произвежда електрически заряди в своята активност. Милиони неврони, предаващи електрически заряди в унисон създават различни ритми, познати като модели на мозъчните вълни. Тези ритми могат да се наблюдават и измерват чрез електроенцефалограф (ЕЕГ). ЕЕГ апаратите, с които разполага всеки неврологичен кабинет, записват и измерват електрическата активност на голямо количество неврони, работещи в синхрон. Мозъчните вълни обичайно се групират в 4 различни категории съобразно честотата им : Бета, Алфа, Тета и Делта. Всяка една от тези категории честоти съответства на специфичен тип активност на кората на мозъка и състояние на съзнанието като будно внимание, спокойствие и релаксация, сънуване или дълбок сън. Различен тип мозъчни вълни могат да се появяват едновременно в различни зони на мозъка. 
 
Бета(30-13Hz) : Бета мозъчните вълни са бързи, с ниска амплитуда вълни с честота от 13 до 30 повторения в секунда (Hz). Бета мозъчните вълни се произвеждат нормално, когато човек е в будно състояние на съзнанието, с будно внимание насочено навън. По-високите нива на бета вълните се асоцират с увеличено отделяне на стресови хормони и състояние на тревожност , в крайни случаи паника , страх.

 

Алфа(8-13Hz) : Алфа вълните трептят между 8 и 13 Hz ( повторения в секунда). Алфа вълните се появяват по време на сензорен покой ( например когато очите са затворени), интелектуална релаксация и дълбока релаксация, медитация или утихване на ума. Подходящо състояние за "супер - учене"

 

Тета(4-7 Hz) : Тета вълните трептят между 4 и 7 Hz.. В това междинно състояние човек се намира между будността и съня . Тета вълните се асоцират с хипногогичните състояния на съзнанието, бързите движения на очите по врема на сънуване (REM) , изблици на творчество , фантазии , внезапни прозрения и подобрено функциониране на паметта.

 

Делта(1-3 Hz) : Делта вълните доминират в състояние на дълбок сън без сънища. Делта вълните са от голямо значение за оздравителните процеси и имунната система.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Аудио-визуално увличане на мозъчните вълни : На всеки проблясък на светлина от очилата и на всеки пулс на звука мозъкът реагира като произвежда електрически отговор. При използване на светлинни и звукови пулсации с определени честоти и форми на вълните , отговорът на мозъка на стимулирането започва да отразява / резонира с честота , идентична на тази на аудио-визуалната стимулация. По този начин мозъкът може да бъде нежно и безопасно "убеден" да забави или ускори честотата на преобладаващите в него мозъчни вълни в синхрон с честотата на стимулацията. Промяната на честотата на преобладаващите мозъчни вълни води до съответни промени в състоянието на съзнанието. Чрез аудио-визуалното увличане на мозъчните вълни е възможно да се насърчават и индуцират по целенасочен начин определени състояния на съзанието.

 

Важни бележки:
 
DAVID Delight Plus е мозъчен стимулатор и използва естествени форми на сензорна стимулация. DAVID Delight Plus ще ви помага да релаксирате и да се възстановявате ,  да се чувствате по-добре и ще ви подкрепя в усилията ви за лично усъвършенстване и растеж. Това устройство не е медицинкси уред и не е предназначено да заменя лекарства , не е предназначено за диагностициране или лечение на каквито и да са здравни проблеми , болести или разстройства. Въпреки това то има , като всеки  стимулатор, ефект и въздействие върху съзнанието и психическото състояние. 
 
Противопоказания:
 
Досега не са известни увреди , причинени от устройства , използващи оптично-звукова стимулация. Въпреки това употребата им изисква известна степен на лична оговорност. Всяко претоварване на психиката и съзнанието може да предизвика смущения. Моля, обърнете внимание , че изучаването на съзнанието е лична отговорност и не предприемайте стимулационни сесии с маратонско времетраене от няколко часа.
 
Следните лица не трябва да използват устройства за аудио-визуална стимулация :
 
Епилептици : около една четвърт от всички епилептици страдат от фоточувствителна епилепсия , което означава , че ритмичните светлинни пулсации могат да насърчат епилептичен припадък.
 
Хора със здравна история на мозъчни припадъци / увреждания , психотични епизоди , прекомерна употреба на алкохол , наркотици , психофармакологични лекарства трябва да се консултират със своя лекар преди употребата на който и да е от моделите на DAVID.
 
Бременни жени : не съществуват медицински основания за противопоказаност - това е предпазна мярка.
 
Всички техники/методики , които въздействат върху психиката като ментални пътешествия , хипноза , психоактивни звукови техники, дихателни терапии (интензивно дишане) , както и устройства за аудио-визуална стимулация , могат да причинят изплуване на подтиснати и травматични подсъзнателни спомени. Ако това се случи , трябва да сте сигурни ,че може да се справите сами или , че знаете къде да потърсите терапевтична подкрепа. Електронните системи са устройства със стимулиращ психиката ефект. Отговорността за употребата на устройството е единствено на потребителя. Нито дистрибуторът , нито производителят на системите за аудио-визуална стимулация ще бъдат отговорни за каквито и да са инциденти или щети , възникнали във връзка с употребата на устройството. Ако имате въпроси относно приложението или се съмнявате дали може да използвате устройството , моля обърнете се първо към нас за съвет.