Бизнес обучение по управление на стреса, асистирано с измервателна апаратура за биологична обратна връзка - биофийдбек

Обучението е построено върху разбирането за необходимостта от цялостен подход за успешно управление на стреса, който се основава на и разглежда:
 

► Възможностите на мениджмънта за управление на стреса в компанията.
► Възможностите на HR отдела за превенция на стреса.
► Апаратни технологии за измерване и редуциране на нервно-психичното напрежение и укрепване устойчивостта на стрес.
► Лесни и приложими неапаратни техники за индивидуално управление на стреса по всяко време.

Обучението разглежда стреса като комплекс от био-енергетични реакции на организма в процеса на адаптация и справяне със задачите, възникващи в бизнес средата. Разбиран в този контекст стресът е неизбежен и успешното управление на стреса в същността си е разумно управление на енергийните „инвестиции“ , които отделният служител и цялата компания влагат при разрешаване на бизнес задачите и навременно възстановяване на биологичната енергия, с която всеки човек разполага в ограничени количества.
 

Цели на обучението:

► Придобиване на знания и умения за разпознаване на стреса в нас и колегите ни.
► Придобиване на знания и инструменти за бързо разкриване на причините за стрес в бизнес контекст и предвиждане възникването на стресови ситуации в       аванс.
► Овладяване на апаратни и неапаратни методи за ефективно управление на енергийните „инвестиции“ и нивото на стрес в личен и организационен план.
 

Основни теми от съдържанието:

► Какво е стрес и необходими условия за възникване на стрес.
► Измерване с биофийдбек апаратура в реално време на стрес реакциите по време на вземане на решения и емоционално напрежение.
► Симптоми на стреса на лично и организационно ниво.
►Колко и какво ни струва стреса в личен и организационен план. Статистики на Европейската агенция за здраве и безопасност при работа.
► „Лостове“ на мениджмънта за глобално регулиране на нивото на стрес и енергичността на цялата организация.
► „Карта“ за бърза ориентация, търсене и разкриване на причините за стрес.
► Психологически типове на служителите и роля на индивидуалните стилове на адаптация в превенцията на стреса.
► Разпознаване на бърнаут симптомите в различните психологически типове.
► Практика и оттрениране на техники за управление на стреса и възстановяване на биоенергията с измерване и онагледяване на ефекта с помощта на биофийдбек апаратура.
 

Обучението е подходящо за :

►Предриемачи и управители на малки и средни компании
►Среден и висш ръководен персонал в големи компании
►Специалисти по управление на човешките ресурси
►Експерти от професии с високо ниво на стрес – търговци, специалисти - обслужване на клиенти, счетоводители и професионалисти от други стресогенни занятия.
 

Интерактивен метод на обучение с подкрепата на апаратура за биологична обратна връзка:

► Обучението е изградено с намерението да провокира собствени размисли в участниците и предлага условия за диалог и споделяне на собствен опит във връзка с разглежданите теми. За онагледяване на теоретичните постановки и овладяване на практическите умения се използва апаратура за биологична обратна връзка или биофийдбек.
 

► Биофийдбек е група от научни методи и електронни инструменти, които позволяват на човек да се научи да разпознава и повлиява своите психо-физиологични процеси, за да подобри своето здраве или постижения. Приложенията на биофийдбек технологиите са разнообразни и най-общо казано те се използват за измерване, възстановяване и трениране на способността за справяне със стрес.


Биофийдбек тренинг се използва от професионални спортисти, космонавти и военни за подобряване на устойчивостта им на стрес или от пациенти със стресогенни заболявания – високо кръвно, безсъние, тревожност, разстройства на концентрацията и настроението, зависимости и други. В последните години биофийдбек все по-често се използва и в бизнеса за целите на управлението на стреса.
 

При необходимост от повече информация за обучението моля не се колебайте да ни потърсите : 

Радослав Щерев - водещ на обучението
0885 / 090 772


Радослав Щерев е сертифициран специалист и обучaващ по невротехнологии за стимулация на мозъка и редуциране на стреса от Mind Alive – Канада. Треньор по ментален тренинг по методиката на Mental Training Inc.– САЩ. Биофийдбек терапевт, сертифициран от Българската Асоциация по Биофийдбек . Пионер във въвеждането и внедряването на биофийдбек методи и технологии за диагностика и редуциране на стреса в България от 2008 година.


Консултант и обучаващ на терапевти, изследователи, психолози, лекари и треньори по внедряването на методи и технологии за биофийдбек, стимулация на мозъка и редуциране на стреса в онкологични клиники, Национална служба охрана, БАН, университети, спортни отбори, частни практики и държавни ресурсни центрове. Специалист с дългогодишни интереси в областта на приложните невронауки и приложната психо-физиология.