Невротехнологии за подкрепа на Бързото Четене, Мнемотехниките и Майнд Мапинга

 

КАК РЕЛАКС СИСТЕМИТЕ МОГАТ ДА УСКОРЯТ УЧЕНЕТО, ЧЕТЕНЕТО И ЗАПАМЕТЯВАНЕТО

► Популярно правило в психологията на обучението гласи , че съхраняваме в паметта си 10% от това, което четем, 20% от това, което чуваме, 30% от това, което виждаме, 50% от това, което чуваме и виждаме, 70% от това, което самите ние казваме, както и 90% от това, което правим сами. В последният случай педагозите говорят за „учене с главата, сърцето и ръцете". Според собствения ни опит, активното учене, което включва непосредствената употреба на учебния материал, е най-ефективната и дълготрайна форма на обучение. Например, една математическа формула най-добре ще се запечата в паметта, когато бъде използвана няколко пъти на практика при решаването на различни задачи, а не просто да се учи наизуст.
 

► Същото важи и за ученето на думи, много по-добре е учащият съзнателно да ги включи във формулирането на текст и да ги използва при говорене, вместо просто да ги учи наизуст извън всякакъв контекст. Активното учене представлява непрекъсната активна обработка на новата информация под формата на действия, които пораждат съответен резултат, при което менталната обработка на информацията предизвиква контекстуална интеграция на информацията в паметта на учещия. Примери за активно учене са напр. решаването на математически задачи, устното и писмено формулиране на изречения, както и решаването на комплексни задачи и проекти.

 

► Интензивността на биоелектрическата активност на мозъкастепента на кръвоснабдяването му и нивото на стрес на учещия оказват значително влияние върху качеството на всеки учебен (творчески) процес независимо дали учещият прилага или не техники за бързо четене, мнемотехники, майнд мапс, мисловни карти, сугестопедия и други методи за ускорено учене. Например човек почти не може да внимава и му се спи, ако електрическата активност на мозъка е с ниска интензивност. Обратното - човек не може да се успокои или да заспи, ако интензивността на мозъчната активност е прекалено висока, а умът и вниманието му безконтролно и трескаво скачат от мисъл на мисъл.  Релакс-системите с аудио-визуално стимулиране на мозъка могат значително да помогнат в регулирането на горните 3 параметъра и да създадат подходящото състояние за учене съобразно типа на учебната задача, пред която е изправен учещия.
 

Има различни видове учене, които изискват различни състояния за възприемане и нива на активиране на мозъка . Така например активното учене, каквото е решаването на математически задачи, изисква значително по-високо ниво на активиране и концентрация на мозъка в сравнение със сугестивното обучение, при което индивидът възприема учебния материал най-добре по пасивен начин, на подсъзнателно ниво, в състояние на дълбоко отпускане или транс.


► Подготовка на мозъка за активно учене и анализ ( например решаване на математически задачи или сложни проблеми ) се постига най-добре с аудио-визуални стимулиращи програми за активация и концентрация на мозъка преди акта на учене.


► Подготовка на мозъка за полу-активно учене ( например четене на спец. литература или слушане на спец. лекция ) се постига най-добре с аудио-визуални програми за спокойно внимание преди или по време на ученето.


► Подготовка на мозъка за пасивно учене ( например преговарянето на вече познат учебен материал или съзнателното слушане на обучаващи компакт-дискове на чужд език ) се постига най-добре с аудио-визуални програми за релаксация преди или по време на ученето.
 

► Подготовката на мозъка за сугестивно учене ( например преговор на познат материал или заучаване на нови поведенчески модели в състояние на хипноза) се постига най-добре с аудио-визуални програми за дълбока релаксация и транс по време на ученето.
 

► Подготовката на мозъка за запаметяване на материала в дълготрайната памет се постига най-добре с аудио-визуални програми за дълбока релаксация или сън след приключване на учебния процес. 

Релакс-системи за ускорено учене, бързо четене и мнемотехники


► Изчерпателна и подробна статия за точния начин на приложение на релакс-системите и избор на подходящи програми съобразно типа на учебната задача може да намерите в нашата онлайн библиотека от следния линк.

 
 

ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РЕЛАКС СИСТЕМИТЕ

► Временно дистанциране на ума от тревожни мисли и успокояване    
► Утихване на вътрешния диалог
► Подобрения в съня и концентрацията на вниманието
► Намаляване на хипер реактивността към различни стресори
► Редуциране на нуждите от стимуланти и алкохол
► Редуциране симптомите на дефицит на внимание

► Редуциране на кръвното налягане
► Затопляне на ръцете и краката
► Редуциране на мускулните напрежения и спазми
► Редуциране нивата на стрес хормоните
► Подобряване на кръвоснабдяването на мозъка с до 30%
► Нормализиране на електрическата ЕЕГ активност на мозъка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК РАБОТЯТ НЕВРОТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ДЪЛБОКА РЕЛАКСАЦИЯ

► Сензорната стимулация ( светлина , звук, допир, аромати) има осезаем ефект върху ритмичната работа на мозъка.
► Сензорната стимулация от градска среда ни прави тревожни.
► Сензорната стимулация от природата ни успокоява.

► Ритмично трепкащите пламъци на огъня и слънчевите отражения от морските вълни успокояват мозъка - естествен
    неврофизиологичен ефект, познат от откриването на огъня.

► Ритмичният барабанен звук бързо променя активността на мозъка и има силата да създава трансови състояния или
    да ни енергизира. Древните шаманистки култури са използвали барабана за ритуални и терапевтични цели.

► Успокояващият ефект на ритмични светлинни и звукови пулсации върху мозъка се изучава научно с
    електроенцефалографи ( ЕЕГ) от 1934 г. Прогресът в минитюаризацията на микроелектрониката даде възможност
    всички принципи на ефективната и безопасна светлинно-звукова стимулация на мозъка да се внедрят в компактни
    релакс системи.

Релакс-системите ( познати още и като майнд машини) генерират меки светлинни пулсации през очила с вградени
    светодиоди и ритмични тонове през слушалки . Някои от моделите използват и ритмични слаби електрически импулси
    за още по-изразен ефект на релаксация.

► Мозъкът има тенденцията да синхронизира ритъма си на работа с честотата на ритмично пулсиращи светлини и звуци .

► След кратко време мозъкът успокоява електрическата си активност и така се насърчават състояния на релаксация,
    транс или сън, които имат силен възстановителен ефект и катализират ефекта от други процедури или терапии.

За научно и по-детайлно обяснение на принципите на действие на релакс системите моля кликнете върху тази връзка.

    

 

 

С КАКВО РЕЛАКС-СИСТЕМИТЕ МОГАТ ДА ПОДОБРЯТ УЧЕНЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ  ?

► Бързина и удобство – повечето потребители стигат без съзнателни усилия до състояния на релаксация след 6-8 минути от началото на сесията.
► Безопасен, Научно изследван и Натурален метод без странични ефекти:
► Използват се само пулсиращи светлина и звук. Някои от моделите използват и ритмични слаби електрически импулси
    за още по-изразен ефект на релаксация и редуциране на стреса.
► Компактност и преносимост – системата се побира в малка чантичка
► Лесни за употреба – не изискват медицинска подготовка или продължително обучение в умения за релаксация
► Подобряване на общия имунитет и устойчивостта към болести
► Повече виталност , особено , ако методиката за релаксация се комбинира с аеробни упражнения
► Подобрения в концентрацията на вниманието, дълготрайната памет и ефективността на умствения труд
 

 

   

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА РЕЛАКСАЦИЯ , ТЕРАПИЯ, ДИАГНОСТИКА И ИЗМЕРВАНЕ НА СТРЕСА

Биофийдбек тестове за неинвазивна диагностика на стреса и ефекта от релакс процеудурите върху баланса на
    автономната нервна система чрез измерване на вариабилността на сърдечния ритъм с пулс сензор. Измерване на
    биологичната ви възраст и тенденцията в скоростта ви на стареене. Измерване на общо здравословно състояние.

Терапевтични процедури с вибро-акустична терапия "Музикална Баня" при стрес и болки от различен характер

Релаксираща терапия с релакс система DAVID

► Електростимулатори за нервно-мускулна стимулация , мускулен тренинг, по-добро възстановяване на спортисти, рехабилитация

Бодифийдбек тренинг за дълготрайно редуциране или елиминиране на хронични мускулни болки

Мозъчни електростимулатори

► Следпродажбена подкрепа по използване на системите

► Консултиране по оборудване на зона за активна релаксация и почивка във вашия дом
 

Биофийдбек и измерване на стреса