Как да използваме майнд машините и биофийдбек в тренировките за върхово представяне в спорта ( бизнеса и изкуствата )

Франк Зейн В този раздел публикуваме отделни глави от книгата на Дейв  Сийвър "Преоткриване на технологията за аудио-визуалното  увличане на мозъчните вълни"   , посветени на приложенията на биофийдбек приборите и аудио-визуалното увличане на  мозъчните вълни с майнд машини  в процеса на възстановяване , трениране и придобиване на ментални умения за върхово представяне в спорта.
 

Менталните умения могат да се определят като способностите за осъзнато владеене на мислите , чувствата , нагласите , психо-физическия тонус и концентрацията на вниманието по начин , който подпомага върховото представяне на атлета ( или който и да е друг професионалист - изпълнител - например търговски представител , музикант , танцъор , актъор ) в реалните условия на състезанието ( или друга професионална дейност).

За разбиране на главите от книгата препоръчваме на читателите , които за първи път се сблъскват с майнд машините и биофийдбек методите , предварително да прочетат въвеждащите статии "Какви са принципите на работа и въздействие на системите за аудио-визуално увличане на мозъчните вълни ( майнд машини)" както и статията "Какво е биофийдбек и какви са приложенията на този метод" .

Публикуваме превода на главите от книгата на руски език - решихме , че този компромис е поносим , защото поради големия обем информация в близко бъдеще превод на български няма да се реализира.

От друга страна информацията в тези две глави е с практическа насоченост и може да се ползва като протокол и указания за работа със спортисти , музиканти , търговци и други изпълнители , защото менталните умения на елитните атлети са подобни на менталните умения на топ изпълнителите , от която и да е друга област. По-конкретно с прочита на тези глави от книгата ще се запознаете как гореспоменатите технологии се използват в спорта , изкуствата и бизнеса за :   

Франк Зейн , Мистър Олимпия 1977 - 1979

използващ майнд машини и медитативни
практики в своите тренировки. 

-          насърчаване състояния на дълбока психо-физическа релаксация без усилия на волята и провокиране на навиците по „стягане” преди важно изпълнение

-          обучение за „закрепване” на това състояние като познат на мозъка модел на функциониране и развиване на ментални умения за преход към това състояние и без прибори в реални условия

-          създаване на регулярна тренировъчна рутина за изпитване на състояния на дълбока релаксация и променени състояния на съзнанието като среда за :

-          увеличаване сензитивността към мускулното напрежение и други традиционно приети като „неконтролируеми” волево физиологични параметри

-          развиване на тънък усет и способност за разпознаване влиянието на умствените процеси върху физиологията 

-          снижаване нивото на спортния травматизъм , ускоряване процеса на възстановяване и като начин за редуциране / предотвратяване ефектите на претренирането

-          бързо редуциране на психо-физическия стрес , редуциране нивото на стресовите хормони , значително повишаване кръвоснабдяването на главния мозък

-          практикуване и значително увеличаване ефективността на ментални упражнения за визуализация , умствено репетиране на изпълнението , автогенен тренинг и други упражнения , развити от когнитивно-поведенческата психотерапия , спортната психология , НЛП

-          промяна на нежелани/деструктивни навици / реакции и заменянето им с нови по-здравословни модели/навици на реакция

-          развиване на способност за гъвкаво превключване между различните стилове на внимание , от дълбока релаксация към активация и обратно , съобразно нуждите на работната ситуация

-          развиване на способност за екстраординерна концентрация в изпълняваната дейност и абстрахиране от смущаващите влияния от външната или вътрешната среда – шум на стадиона , вербални атаки на конкуренти , високи очаквания за бъдещото представяне от тренъора ( поддръжниците)  , взискателни лични очаквания на атлета как трябва да се развие спортното събитие , неконтролируем и деструктивен вътрешен разговор , постоянни мисли и анализ , тревожност

-          развиване на способност за свързаност между ума и тялото : „тих ум – относително релаксирано тяло” – тотален фокус в настоящия момент – откъсване от мисли за минали изпълнения или загриженост по бъдещи такива

 

 Свалете главите от книгата в пдф формат от тук                                                                                                     

 
 

 Откъс от книгата на пионера в популяризирането на майнд машините Майкъл Хътчинсън и
  конкретните им приложения в спорта може да свалите в пдф формат на руски език от тук
 


Практически протокол ( на англ. език ) от д-р Ерик Пепър - известен биофийдбек практик и спортен психолог относно приложението на биофийдбек прибор , даващ обратна връзка за кожното съпротивление , като методика за развиване на ментални умения , демонстриране влиянието на мислите върху тялото и представянето , мониторинг на физиологичната релаксация , идентифициране на стресиращите компоненти в изпълнението на атлета по време на ментални репетиции (с визуализиране ) и подпомагане тренинга на концентрацията.