Какво е АВУ - статия за терапевти

Устройствата за аудио-визуална стимулация се възползват от възможността на мозъка да реагира ( отговаря ) на ритмични светлинни и звукови пулсации. АВУ устройствата излъчват светлинни пулсации от специални очила с вградени светодиоди и ритмично повтарящи се кратки звукове от слушалки , за да стимулират постепенно мозъка на потребителя към променени състояния на съзнанието или накратко това е метод , чрез който се насърчава промяна в тонуса / активността на централната нервна система – можем да ускорим мозъчната активност , а също така можем и да я забавим чрез АВУ. С други думи , в зависимост от целевата честота на АВУ стимулацията ( броя светлинно-звукови пулсации за 1 секунда) можем да увлечем чрез метода на резонанса ( и така да увеличим амплитудата или силата им ) по-бавните алфа и тета вълни на мозъка за преминаване към състояния на дълбока релаксация , транс , сън и визуализиране или да увлечем по-бързите бета ( и СМР ) вълни за насърчаване състояния на умствена яснота , будност и спокойна концентрация на вниманието. 
 

Когато срещу очите ни просветне за кратко светлина или чуем краткотраен звук , електромагнитните мозъчни вълни показват измерим чрез електроенцефалограф отговор или реакция на тази еднократна стимулация. Невролозите наричат тази реакция „евокирани корови потенциали” или това е електрическия отговор от най-горния слой на кората на мозъка. При подаване на ритмично повтаряща се аудио и визуална стимулация към мозъка (светлинни и звукови пулсации) , след кратък период от време , той започва да резонира ( или да се увлича ) със същата  честота като тази на стимулацията – мозъкът активира нервни клетки (неврони) в синхрон  с входящата ритмична активност ( това вече се нарича отговор на мозъка , следващ честотата на стимулацията ) . Ние всички сме изпитвали ефекта на аудио - увличане , когато мозъкът ни командва краката ни да тупкат в такт с темпото на музиката или тялото ни се люшка в синхрон с ударите на барабана. Това съзнателно опростяване на обяснението на феномена на АВУ на мозъчните вълни може да подтикне хората , които за първи път се сблъскват с него , да си помислят , че АВУ на мозъчните вълни е широко разпространено в дискотеките или когато гледаме телевизия. Това предположение е далече от истината.

 

Всички изследвания и научни експерименти приемат , че АВУ на мозъчните вълни се наблюдава само когато светлинно-звуковата стимулация има измерим чрез електроенцефалограф ефект и влияние върху електрическата активност на мозъка и по-конкретно qЕЕГ ще показва ясно видима промяна и увеличена активност на мозъчните вълни със същата честота като тази на аудио-визуалната стимулация. Този конкретен ефект не се наблюдава при светлинно-звуковата стимулация , която човек би получил от телевизора или в дискотеката. ( За това как можем да подтискаме активността на мозъчни вълни с определена честота чрез АВУ моля вижте пасажа „ Практическо приложение на АВУ” )

 

За разлика от стимулацията в дискотеките при създаване на АВУ на мозъчните вълни всички параметри на светлинно-звуковите пулсации се контролират по строго определен начин , за да се постигне ефекта на увличане на мозъчните вълни. Така например АВУ се появява само при честота на стимулацията в диапазона от 4 до 24 Hz . Други параметри , които трябва прецизно да се контролират са ширината ( времетраенето ) на един импулс  , формата на импулса ( как се променя интензивността на сигнала във времето ) , силата на осветяване и озвучаване , равномерното и еднакво  разпределение на светлината върху цялата повърхност на зрителните полета на двете очи , постоянство (непроменливост ) на стимулационната честота , цвета на светлината за стимулация и няколко други важни технически параметъра . Поради обема и техническия характер на правилата за създаване на оптимално АВУ на мозъчните вълни , ние сме ги обособили в отделен файл ( на английски език ) , така че всеки , който се интересува от техническите аспекти на метода може да ги прочете от този линк .  В края на този файл терапевтите ще могат да прочетат и насоките за представяне на тази технология на клиентите си , за да може тя да бъде възприета от тях по начин , който подпомага процеса  на АВУ.

 

В заключение като общо първо впечатление може да се каже , че АВУ стимулацията изглежда монотонна спрямо светлинно-звуковата стимулация в дискотеките – честотата на стимулацията в по-дългата средна част на сесията се поддържа постоянна , височината на стимулиращите тонове въобще не се променя , промяната в честотата на стимулацията в началото и края на сесията става много плавно и постепенно. Монотонността е много важна характеристика на АВУ на мозъчните вълни и отразява контрола върху гореспоменатите параметри , нужен за постигане на увличане на мозъчните вълни и промяна на активността на мозъка.

 

Дългогодишните изследвания на метода на АВУ са довели до създаване на устройства за стимулация , проектирани съобразно резонансното поведение на мозъка и физиологията на сетивата и зрението. Развити са клинично изпробвани готови програми ( протоколи ) за стимулация и активиране на мозъчните вълни , преобладаващи при фокусиране на вниманието , ученето , доброто настроение , паметта , релаксацията , съня . АВУ подкрепя и засилва ”комуникационните мрежи” между нервните клетки и в този смисъл може да се разглежда като фитнес , упражнение и тренировка за мозъка.

 

 

Когато са клинично изпробвани и проектирани от невротерапевти , предварително вградените програми ( протоколи ) за АВУ подпомагат да се „изтегли” или „избута” мозъка извън статични и „замръзнали” модели на мозъчните вълни , поддържани в продължение на много години като така се подпомага мозъкът да извърши промяна към по-здравословни режими на функциониране. В заключение на този първи въпрос може да се каже , че АВУ въздейства върху състоянието на съзнанието , а не върху неговото съдържание – в този смисъл АВУ не променя личността , а някои от фиксираните енергийни нива на функциониране – степента на присъща за даден човек базова релаксация , концентрация на вниманието , качеството на съня и това как заспива .