Количка

Количката е празна.

Клиенти


► Освен от частни потребители психо-релакс-системите със звук и светлина , апаратите за електросън  и биофийдбек са използвани от множество професионални терапевти и специалисти от областта на неврологията, психотерапията, физиотерапията, алтернативната медицина, неврофийдбек специалисти, спортни психолози, тренъори и специални педагози , работещи с деца със специални образователни потребности.
 

► С възможността си да насърчават бързо и безопасно състояния на дълбока релаксация или будно внимание неврорегулиращите системи  DAVID  , електростимулаторите OASIS  и приборите за тренинг на умения за саморегулация чрез биофийдбек   намериха своето място в практиката на множество професионалисти от здравеопазването, психотерапията, неврологията и други области. По-долу можете да намерите списък на част от нашите професионални клиенти по градове.

 

град София

ВМА - Военномедицинска Академия. II-a Клиника по физиотерапия и рехабилитация - зала за електросън

 

Софийски университет " Климент Охридски" . Цялостно оборудване на лаборатория за апаратни психо-физиологични изследвания, биофийдбек тренинг и неинвазивна мозъчна стимулация към катедрите по логопедия, психология и кинезитерапия. 

 

Болница "Токуда" , доц. Маргарита Тарейн, клиничен онкопсихолог

 

Държавно предприятие "Ръководство Въздушно Движение" - оборудване с апаратура на цялостна програма за превенция на стреса на авиодиспечерите, асистирана с биофийдбек технологии за биомониторинг и невротренинг. Обучение на щатния психолог на ДП "РВД" за прилагане на методи за биофийдбек и мозъчна сензорна стимулация за целите на редуциране стреса на служителите на предприятието и възстановяване на работоспособността им. 

 

Национална Служба Охрана. Психологическото звено към службата използва системи DAVID  и прибори за биофийдбек за тренировка на охранителите в умения за самоконтрол, концентрация на вниманието в стресова среда и дълбока релаксация. www.nso.bg/

 

Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН. Съвместен център за обучение и симулации
www.it4sec.org/bg/node/39

 

НЛП България. Организация, прилагаща методите на НЛП за осъществяване на полезни промени при корпоративни клиенти и частни лица с терапевтична или тренировъчна цел. www.nlpbulgaria.bg/


МЦ "Стимул", д-р Марко Ганчев, психиатър, оборудване за неинвазивна невромодулация www.stimul.bg/

 

д-р Цветанка Янакиева. Кабинет по спортна медицина , хранене и диететика. Профилактични прегледи на спортисти и граждани. Биостимулиране и възстановяване. Консултации по хранене, диететика и изготвяне на двигателен режим. Спортен комплекс " Герена " Зала по Художествена гимнастика , ет. 1, кабинет 2 , тел. 0898 817 037  vitasportmedika.com/uslugi/mozchna-stimulatsiya/
 


Медицински център "Младост - МЕД1"
, ж.к. Младост 1, блок 54А, вх.2   

 

Нов Български Университет - Център за терапия на комуникативни и емоционално - поведенчески нарушения в детска възраст - логопедични и психотерапевтични услуги и консултации за деца и възрастни.

тел. : 02/ 811 05 88  , web : www.nbu.bg/index.php
 

Д-р Катерина Щерева - доктор по логопедия и главен асистент в СУ„ Св. Климент Охридски”. logopedsofia.com/za-men/


Елена Бояджиева - Делева - асистент по логопедия в катедра «Специална педагогика и логопедия» на СУ. logoped-elbo.eu/


Валентина Кисъова - управител на логопедичен център "Логос АБВ"logosabv.com/
 

Силвия Кръстева - психолог и психотерапевт , терапия на депресии , тревожност , стрес , страхови и панически атаки ,

натрапливости , зависимости , хранителни разстройства , сексуални смущения . Автогенен тренинг и релаксация

тел. : 0884 638 696 , webwww.psiholog.co/wp/


Нели Паева - център за невротерапия и невротренинг, www.biofeedback.bg/

 

Пламен Иванов - психолог , тел. 0896 / 848 051
 

Ингрид Исинова - психотерапевт , когнитивно-поведенческа психотерапия, EMDR - 0899 / 615 358

 

град Skopje - Македония

Megalogomed - логопедичен център. Управител: Маргарита Белчовскаwww.facebook.com/Megalogomed-centar 

 
 

град Пловдив


Пловдивски университет " Паисий Хилендарски ". Цялостно оборудване на лаборатория за психо-физиологични изследвания към катедрата по психология


Държавен Онкодиспансер - КОЦ Пловдив
. Кабинети по психотерапия към база 1 и база 2.
Специализирана психотерапевтична подкрепа при онкологични и психосоматични заболявания.
За контакт: Елена Атанасова - 0878 / 502 730, Екатерина Виткова 0886/ 840 909  www.onkoplov.com/


Дневен център "Света Анна" - работа с деца , младежи и възрастни. Консултиране и терапия при неврологични и психосоматични разстройства на здравето : аутизъм , дефицит на внимание , церебрална парализа , множествена склероза и автоимунни заболявания, тревожни и депресивни разстройства , разстройства на съня, деменция , алцхаймер.   За контакт :     ул. " Ген. Радко Димитриев" 33 , 032/ 62 30 62  e-mail : dc_sv.anna@abv.bg


МУ-Пловдив, Катедра по Патофизиология, Лаборатория по изследване нарушенията на съня
 

Клиника по психиатрия към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив. д-р Златослав Арабаджиев, психиатър, апаратура за електросън и психо-релакс с аудио-визуално увличане на мозъчната активност. www.unihosp.com/


доц. д-р Юрий Янакиев, заместник-декан Педагогически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" , преподавател по психология
 

Нина Романова - психолог, EMDR0895 93 85 85

Йорданка Порязова - логопедtherapycenter.bg/

 

град Плевен


Проф. д-р Пламен Божинов - МЦ-Галилео, специализиран в диангостика и лечение на неврологични, психиатрични и УНГ болести при възрастни и деца, web: mc-galileo.com/index.php

 

Ресурсен Център за интегриране и обучение на деца със специални образователни потребности. 

тел. 064 805188 :  , web :   rcpleven.com/ , адрес :  бул. “Георги Кочев “ № 66

 

гр.Благоевград

 

Елка Горанова - логопед, главен асистент в катедра Логопедия към ЮЗУ „Неофит Рилски“, 0886666162


Югозападен Университет „Неофит Рилски“, оборудване за катедрите по психология и логопедия


 

град Варна

 

Медицински университет - Варна. Цялостно оборудване на лаборатория за психо-физиологични изследвания на стреса при морски специалисти. 
 

Дом за медико-социални грижи за деца - Варна. Профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация, физиотерапия и специфични грижи за деца до 3 годишна възраст с хронични заболявния или с медико-социални проблеми. За контакти : д-р Николова dmsgd-varna.com/


д-р Пламен Димитров - консултира неврологични и психични заболявания. Работа с възрастни и деца с аутизъм и дефицит на внимание. Д-р Димитров прилага различни методи за стимулация на мозъка - аудио-визуално синхронизиране на мозъчните вълни, кранио електростимулация , транс-краниална стимулация с прав ток. ЕЕГ-биофийдбек диагностика и невротренинг. Учебно-творчески център "Пламък" , ул. "Мусала" №6 , за контакт : Дороти Берова : тел. 0899 720 625


Д-р Румяна Ванева - логопед 089 338 3433

 

д-р Валерий Шакола и Маруся Маринова - център за иглотерапия и психотерапия www.shakola.com/

 

град Бургас

Д-р Чавдар Карабаджаков - психиатър, наркологична консултация, www.chavdarkarabadjakov.com/


Недка Петрова - психотерапевт. гр. Бургас. ул. Трайко Китанчев №53. тел. 0896 605686


д-р Валентин Дилов - работи в спешна помощ - град Бургас. 


Светлана Карагеоргиева - логопед, 088 808 6703

 

град Добрич

Елеонора Енчева - логопед и Зорница Иванова - психолог. Център за ранно детско развитие "Усмивки"

Сертифицирани за приложението на дихателен биофийдбек Breathing+ и транскраниална стимулация с прав ток в логопедичната терапия и психотерапията. ул. "Христо Смирненски".  тел.: 0898 61 11 42


 

 Балнео-лечебен курорт с. Нареченски Бани


Балнео-лечебен комплекс "МЕДИКА-Наречен", звено по физиотерапия, психо-релакс системи и апарат за електросън. 
medicanarechen.bg/uslugi

 

град Стара Загора


Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични разстройства „Д-р Правда Ковачева"

Красимира Лазарова - клиничен психолог     /   тел. : +359 (0) 42 600 644  , 0877 / 166 359  и 0877 / 494 177

e-mail : csri_mental_starazagora@abv.bg      или     csri_mental_starazagora@mail.bg

 

д-р Митко Шошев - невролог и клиничен психолог

Комплексна медико-психолого-педагогическа диагностика на деца и лица с увреждания;

Неврофийдбек и биофийдбек терапия при психосоматични заболявания и нарушения в развитието при деца

webtelmimedpharm.alle.bg/ ; тел. : +359 888 788 008 , адрес:  ул. "Иван Асен" №37
 

 

град Русе


Медицински център "Медика - Експерт", ул. "Драма" 13  - звено по физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия
 

Ресурсен Център за интегриране и обучение на деца със специални образователни потребности.

пл. “Левски” 1а, тел. : (082) 860116 ; е-mail: rcrusse@gmail.com ; web : www.rcrusse.eu/index.html
 

Катина Денева – основател и управител на „Логоленд“ ООД, център за психологична и логопедична терапия, logoland-bg.com/

 

Татяна Кюранова - клиничен психолог , училищен психолог

Консултиране на деца и юноши с емоционални, поведенчески или обучителни затруднения. Обикновено се съчетава с консултиране на родителите. Семейни и партнъорски консултации inside.free.bg/index.htm  0878 / 823 500

Генади Симеонов - логопед   logoped-ruse.com/

град Силистра


Ресурсен Център за интегриране и обучение на деца със специални образователни потребности. 

Адрес: ул.Христо Смирненски 5 , тел: 086/823612 , e-mail: r_centerss@abv.bg , web:resursencentar-silistra.dir.bg/_wm/diary/

 


 

град Търговище


Ресурсен Център за интегриране и обучение на деца със специални образователни потребности. 

ул. "Кюстенджа", № 89А , тел. 0601 / 6 44 64 GSM: +359 895 66 41 66; e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

web : www.resursencentar-tg.hit.bg/
 

Зюлбие Мустафова - логопед, 089 799 6435 
 

град Кърджали


Ресурсен Център за интегриране и обучение на деца със специални образователни потребности. 

тел. : 0361/8-60-61 , web : www.rckj.org/index.html

 

град Хасково


Ресурсен Център за интегриране и обучение на деца със специални образователни потребности. 

тел. : 038/66 82 92 ; ул.”Иглика” №14, е-mail: rc_haskovo2006@abv.bg  , web : www.rchaskovo.info/
 

 

град Ямбол


Ресурсен Център за интегриране и обучение на деца със специални образователни потребности. 

ул. Стефан Караджа 38, ет. 1 ; тел. : 046 621133

 

град Сливен

Ресурсен Център за интегриране и обучение на деца със специални образователни потребности.

кв. Българка , ул. "Добри Добрев" ; тел. : 044 681022 ; e-mail : resursencenter_sliven@abv.bg

web : rc-sliven.com/


град Сандански

 

Йордан Аврамов - психотерапевт