Количка

Количката е празна.

ВАТ при Аутизъм и синдром на Рет

Аутизъм :

Изборът на музика за Вибро - Акустична Терапия ( ВАТ) е по-важен от избора на стимулационни честоти за ВАТ. Музиката и ВАТ вибрациите се използват като странично проследяване за вниманието на клиента , докато терапевтът работи за това клиентът постепенно да привикне към повишен контакт / стимулация чрез допир. Стратегическата цел в случая е постепенно да се намалява силата на звука и вибрациите от ВАТ оборудването с надеждата , че връзката между терапевта и клиента ще се подобрява независимо от "сонарното" странично проследяване на вниманието от ВАТ.

Резултати :  пациентите с аутизъм могат да бъдат толкова погълнати от вибрациите на ВАТ леглото / стола , че да позволят на терапевта да ги стимулира с повече контакт чрез допир , отколкото е било възможно без приложение на ВАТ.

Тук може да се видят очертанията на "настройките" на терапията , при които тренинга чрез допир по време на ВАТ се пренася към ситуации , при които музиката постепенно се оттегля / намалява силата и.

Синдром на Рет:

Когато ВАТ се прилага при пациенти със синдром на Рет , основната цел на терапията е да се постигне успокояващ ефект. ВАТ трябва да се комбинира с физиотерапия.

Резултати :  Редуциране на сковаността , повишаване на чувството за физическо благополучие , стимулиране на умственото осъзнаване

ОБРАТНО>>>