Количка

Количката е празна.

Стимулация на целите зрителни полета с еднообразна визуална стимулация

Какво е  Ganzfeld  или стимулация на целите зрителни полета ?

При аудио-визуална стимулация тип „Ganzfeld” светлините от очилата и тоновете от слушалките на майнд машината са непрекъснато включени като осигуряват напълно хомогенна , мека , еднообразна ( без специфика ) и запълваща целите визуални полета стимулация ( или по-скоро можем да кажем , че това е не-стимулация ). Ако цялото зрително поле на наблюдаващия е запълнено с червен цвят без промени в интензивността на цвета ( пълно еднообразие без промяна ) , след известно време наблюдателят започва да „вижда” неутрална сива повърхност. За да правим визуални разграничения , ние се нуждаем от видими различия в наблюдаваната среда. Зрителният процес се основава на визуалните разлики на отличителните черти и извършване на сравнения.


Какъв е полезния ефект на Ganzfeld стимулацията в областта на изследването на психиката ?  

Ganzfeld стимулацията е метод за сензорна депривация ( лишаване от сензорна стимулация ) , който се използва за намаляване или спиране на „шума в ума” или вътрешния разговор. Основната идея е , че чрез систематична сензорна депривация ( чрез обгръщане на сетивата с непроменяща се еднообразна стимулация , която създава малко или никакво дразнене ) нервната система на подопитното лице започва активно да търси стимулация и така се увеличава вероятността дори слаби стимули ( като сигналите и посланията от подсъзнанието ) да бъдат възприети , които в обстановка на нормална стимулация не се възприемат и минават под прага на сетивата.
 

Поради това , че при Ganzfeld стимулацията очите не забелязват никакви разлики или контрасти , мозъкът започва „да вярва” , че не получава никаква визуална стимулация и се „оттегля” от визуалното възприятие след кратко време. По този начин е възможно да се подтисне напълно възприятието на визуални стимули. При  Ganzfeld стимулацията е възможно по-лесно да се стигне до променени състояния на съзнанието поради липса на промени във външните стимули , насочване на вниманието навътре и появата на съноподобни образи ( хипнагогични халюцинации ) от подсъзнанието.


Как се прилага обичайно Ganzfeld метода на стимулация ?

Най-голямата форма на сензорна депривация ( подтискане на възприятията от сетивата ) може да се постигне чрез така наречените Самадхи – резервоари ( или плаващи резервоари ) . При тях човек влиза в изолиран от светлина и звук резервоар , който е пълен със солен воден разтвор с висока концентрация с температура на тялото. Тялото плува във водата като в безтегловност – еднаквата температура на водата с тази на тялото предотвратява усещания за температура. В тази „неатрактивна” среда недоловими нормално сигнали могат лесно да проникнат в съзнанието през прага на подсъзнанието.

Разбира се не всеки може да си позволи възможностите на Самадхи резервоарите , особено и поради това , че те са доста скъпи съоръжения. Поради това за подобни цели по-често се използва Ganzfeld стимулацията за подтискане на сетивните възприятия. За разлика от Самадхи резервоарите при Ganzfeld стимулацията съществува еднообразна и неспираща стимулация , която въпреки това „изчезва” бързо от възприятията поради това , че в нея няма никакви контрасти и промени. Мозъкът след кратко време не обръща никакво внимание на такъв тип стимулация. Също така Ganzfeld стимулацията блокира външните шумове , което увеличава ефективността и. Ефектът от Ganzfeld донякъде може да бъде оприличен на взирането в синъо , безоблачно небе докато слушаме шумоленето  на листата , раздвижвани от нежен и постоянен ветрец. Човек , използващ Ganzfeld стимулация има тенденцията да се отнася в алфа медитативно състояние или „екскурзия” във въображението , наподобяваща сънуването на сънища. Хора със значителен опит в медитирането могат да поддържат по-високо ниво на умствена яснота по време на медитация , ако използват Ganzfeld аудио-визуална стимулационна сесия. 

Най-лесният начин за генериране на аудио-визуална Ganzfeld стимулация е чрез покриване на очите с 2 половинки от топче за пинг-понг , които са осветени отвън с източник на разсеяна светлина ( нефокусирана ) и подаване на „бял шум” в слушалките , за да се изключат шумовете от заобикалящата среда. Ако гледате отвътре към еднообразно осветените пинг-понг пловинки и слушате постоянния еднообразен шум от слушалките , след кратко време зрителното и слуховото възприятие се „скриват”. Тази еднообразна аудио-визуална стимулация се нарича стимулация на целите зрителни полета или Ganzfeld.


Как можем да създадем Ganzfeld  стимулация със системите от фамилията DAVID ?

Системите от фамилията DAVID ( всички модели на DAVID PAL , DAVID Paradise ) като специална характеристика имат възможност да произвеждат стимулация тип Ganzfeld. В този случай дифузерът на очилата ще излъчва светлина без прекъсване и промени , както и през слушалките ще звучи непрекъснат звук без промени със синусоидална форма на вълната , за да блокира шума от заобикалящата среда. Системите от фамилията DAVID също така позволяват подаването на „бял шум” към визуалната стимулация , за да се усили Ganzfeld ефекта в акустичен смисъл. Може допълнително да усъвършенствате Ganzfeld ефекта като използвате гореспоменатите половинки от топче за тенис на маса. Това има предимството , че така наистина се създава абсолютно чист екран пред зрението , равномерно осветен от DAVID устройството. Въпреки това този метод може да създаде известни неудобства с прикрепването на половинките от топчетата , което може да е източник на сензорно дразнене за допир , което да смущава Ganzfeld стимулацията.
 

Информацията по-долу дава допълнителни обяснения и основни напътствия за използването на Ganzfeld стимулацията :


Ganzfeld Ефектът

През 1930 г. е било открито , че хора , които гледат в хомогенно зрително поле без наличие на каквито и да е контури , бързо и постоянно попадат в променено състояние на съзнанието. Ефектът от това взиране в еднообразно и „безлично” зрително поле се нарича в бранша на производството на майнд машини  Ganzfeld ефект ( цяло зрително поле ) .


В средата на 70-те години на 20-и век двама изследователи (Charles Honorton и William Braud ) независимо един от друг откриват „процедура” в сферата на изследванията на психиката , която бива наречена „метод на целите зрителни полета”. С този метод могат да  бъдат постигнати някои много удивителни резултати в областта на парапсихологията и анормалните начини за познание – особено в контекста на контролираните експерименти върху телепатията и екстрасензорните възприятия.
 

Ако зрението на някой е изложено на хомогенно и еднообразно цяло зрително поле , тогава често се наблюдава следната последователност от впечатления :

-         Виждане на всякакви цветове

-         Размерът на зрителното поле на наблюдателя започва да трепти

-         Наблюдателят започва да вижда въртене на цветове като в калейдоскоп

-         Вниманието се оттегля от цветовете и изцяло се насочва към сигналите , които идват от вътрешността ( психиката ) на наблюдателя
 

Методът за стимулация на целите зрителни полета или “Ganzfeld” има следните области на приложение :
 

-         Бърз и по-лесен достъп към медитативни състояния на съзнанието

-         Самовнушение и самохипноза

-         Визуализиране и направлявани представи

-         Усилване на креативността и творчеството

-         Релаксация

-         Самолечение и възстановяване

-         Развитие на екстрасензорни способности за възприятие

-         Регресии ( връщане ) в преживявания от миналото
 

Средства  и необходими условия за визуална стимулация на целите зрителни полета – тип „Ganzfeld” :
 

-         Две половинки от топче за тенис на маса , с които се покрива всяко око

-         Оцветяване на половинките от топчето в розово , жълто или синъо

-         В стаята , в която лежи или седи наблюдателят , трябва да е тихо , без смущения, за да се осигири подходяща среда за отпускане и релаксация 

Визуалният аспект и ефект ( Ganzfeld ) , от който носи името си парапсихологичния метод , може да бъде увеличен чрез следната последователност от мерки :
 

-         Акустичен бял шум ( подаване на шума , който се чува между две радиостанции , през слушалките )

-         Предотвратете тактилната ( чрез допир ) стимулация като заемете удобна поза върху гладка повърхност и релаксирате изцяло мускулатурата си
 

Продължителността на сесията със стимулация на целите зрителни полета тип “Ganzfeld” е по същество произволна.